Risk för gräsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

01 mar 2023 klocka 08.45 - 12.00

Våld mot personer med funktionsnedsättning 1 mars 2023

Grön linje i form av ett landskap och stad i siluett.

Välkommen till en konferens om våld mot personer med funktionsnedsättning!

Personer med funktionsnedsättning som utsätts för våld av närstående har länge varit osynliggjorda. Samtidigt vet vi att personer med funktionsnedsättning blir utsatta för våld av närstående i högre utsträckning än andra och att många barn med funktionsnedsättning lever i våldets skugga. Våldet som riktas mot vuxna och barn med funktionsnedsättning liknar det våld som andra utsätts för, men ställer samtidigt andra krav på upptäckande av våld och förebyggande arbete. Länsstyrelsen bjuder därför in till en dag om våld mot personer med funktionsnedsättning.

Vad vet vi om våld mot personer med funktionsnedsättning?

Under konferensen får vi en grund om vad våld är och hur det yttrar sig mot personer med funktionsnedsättning. Vi får också ta del av ny forskning och får höra om hur Polismyndigheten bedriver sitt arbete på området.

Dagen riktar sig mot alla som inom myndighet, kommun eller region arbetar med våld i nära relation, våldsförbyggande arbete eller med funktionshinderspolitik, social hållbarhet eller folkhälsa.

Anmälan

Anmäl dig kostnadsfritt i formuläret nedan. Obegränsat antal platser. Sista anmälningsdag är den 27 februari. Deltagare från hela landet är välkomna. Konferensen teckentolkas.

Arbetar du i Västra Götaland finns det möjlighet att anmäla sig till dag 2. Konferensen är på plats i Göteborg. Anmäl dig här.

Program 1 mars

08:45-09:00 - Välkommen!

09:00-09:25 - Vad är våld?
Länsstyrelsen ger en introduktion till olika former av våld och våldsförebyggande arbete - Danijela Mitric, utvecklare, Länsstyrelsen Västra Götaland

09:25-09:35 - Paus

09:35-10:15 - Samhällsaktörers arbete med våldsutsatthet bland personer med funktionsnedsättning
Myndigheten för delaktighet berättar om slutsatser från sitt regeringsuppdrag att inventera relevanta aktörers kunskap om våldsutsatthet bland personer med funktionsnedsättning och föreslå åtgärder. - Maria Melin, programsamordnare med ansvar för våldsfrågor, Myndigheten för delaktighet

10:15 - 10:25 - Paus

10:25 - 11:20 - Vad vet vi om förebyggande arbete och insatser till personer med intellektuell funktionsnedsättning som utsatts för olika former av våld?
Göteborgs Universitet presenterar färska resultat från en kunskapssammanställning om våld mot personer med intellektuell funktionsnedsättning. - Mikaela Starke, professor, Anneli Larsson, lektor och Elisabeth Punzi, docent. Institutionen för socialt arbete, Göteborgs Universitet

11:20-11:30 - Paus

11:30-11:55 - Polismyndigheten arbete med personer med funktionsnedsättning som utsatts för våld i nära relation
Nationella operativa avdelningen vid Polismyndigheten berättar om polisens brottsförebyggande och reaktiva arbete mot våld i nära relation riktat mot personer med funktionsnedsättning och ger en analys av nuläget. - Erika Gyllenswärd, nationell verksamhetsutvecklare Brott i nära relation, Polismyndigheten

11:55-12:00 - Summering och avslut

Var:
Konferensen är endast digital och webbsänds. Länk skickas ut till anmälda i god tid.
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
27 feb 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 27 februari klockan 23.59.

Kontakt