Risk för gräsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

24 feb 2023 klocka 09.00 - 15.30

Underhåll av diken – Har du koll?

Grön linje i form av ett landskap och stad i siluett.

Underhållet av diken är många gånger eftersatt. När väl ett underhåll ska göras är det många saker att tänka på. Det är viktigt att det blir rätt från början, både för dig som beställare och utförare.

Mycket visar på att underhållet av öppna diken kommer att öka. Vem är ansvarig för att betala för ett dikesunderhåll? Vem blir ansvarig om det inte har gått rätt till?

Det finns cirka 5 500 markavvattningsföretag i Västra Götaland. Du kanske ingår i ett. Vad har du som deltagare i ett markavvattningsföretag för rättigheter och skyldigheter? I år har minst 150 vilande markavvattningsföretag i länet vaknat upp.

Programpunkter

 • Dike eller naturligt vattendrag?
 • Hur väcker man vilande markavvattningsföretag?
 • Hur vet man om man ingår i ett markavvattningsföretag?
 • Vad har du för rättigheter och skyldigheter om du ingår i ett markavvattningsföretag?
 • Vem är ansvarig för att underhållet går rätt till?
 • Vem ska betala för underhållet?
 • Krävs det dispens, tillstånd eller är det bara köra?
 • Lagstiftning kopplat till underhåll av diken
 • Miljöhänsyn
 • Fältbesök där vi är ute i fält och resonerar kring dikesunderhållet. Anpassa kläder efter väder.

Medverkande

 • Christer Jansson – LRF
 • Kristian Jochnick & Åsa Käck - Länsstyrelsen
 • Johan Andersson - Åtgärdssamordnare Ätran
 • Peter Wirtberg Studiecirkelledare för kurs om diken
 • Lokala entreprenörer

Målgrupp

Lantbrukare, markägare, entreprenörer och övriga med behov av kunskap kring underhåll av diken.

Praktisk information

Träffen sker i samarbete med LRF.

Om du har några frågor kan du kontakta:

Kristian Jochnick
010-224 55 90
kristian.jochnick@lansstyrelsen.se

Åsa Käck
010-224 56 18
asa.kack@lansstyrelsen.se

Karta över kursplatsen: Apelås 1, Götene Länk till annan webbplats.

Var:
Husaby Apelås 1 Götene. Det ligger mellan Källby och Götene. GPS-koordinaterna är 58.515329,13.378365
Kostnad:
Kursen är kostnadsfri men du får betala för fika och lunch på plats. Betalning sker kontant eller med swish.
Sista anmälningsdag:
20 feb 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 20 februari klockan 23.59.
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden
Lantbrukarnas riksförbund (LRF)

Kontakt