02 feb 2023 klocka 09.00 - 12.00

Samverka för att bevara jordbruksmark

Bin på en blomsteräng

Välkommen på en uppstartsträff för nätverket ”Samverka för att bevara jordbruksmark, SO9”, som är en del av Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland.

Länsstyrelsen Västra Götaland bjuder in till en digital nätverksträff för att säkerställa en regional livsmedelsproduktion och andra ekosystemtjänster, samt bevarad kulturlandskapsbild.

Syftet med träffen är att deltagare kan utbyta erfarenheter om att hantera målkonflikter och prioriteringar för användning av jordbruksmark på ett långsiktigt hållbart sätt. Läs mer om åtgärdsprogrammet för miljömålen och åtgärden SO9 på webbplatsen:

Hållbart brukande av skog och odlingslandskap - Ett hållbart Västra Götaland (hallbartvg.se) Länk till annan webbplats.

Målgrupp

Inbjudan riktar sig till intresserade kommuner som vill utveckla arbetet med att hushålla med jordbruksmark i samhällsplaneringen och utveckla tillämpningen av 3 kap 4 § miljöbalken. Vi välkomnar deltagare från alla kommuner, oavsett om ni antagit åtgärden SO9b eller inte.

Om träffen

Vi kommer att förmedla aktuell information och öppna för dialog om ni har specifika frågor, samt ge er möjlighet att sinsemellan utbyta erfarenheter.

Om du har några särskilda frågor du vill ta upp ser vi gärna att du skickar detta till oss i förväg via e-post: jannicke.hellberg@lansstyrelsen.se

Var:
Digitalt via Skype
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
26 jan 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 26 januari klockan 23.59.

En bekräftelse på din anmälan skickas till den e-post du har angivit. Om du inte får någon bekräftelse så ber vi dig försöka att anmäla dig igen. Om det inte fungerar så kan du höra av dig till jannicke.hellberg@lansstyrelsen.se

Kontakt