26 jan 2023 klocka 08.00 - 09.30

Hur går det med klimatomställningen?

Martin Hedberg framför en snötäckt sjö

Välkommen till ett seminarium där vi lyfter såväl globala och regionala perspektiv på klimatutmaningen! Vi har med oss klimatexperten och meteorologen Martin Hedberg som guidar oss kring senaste nytt från IPCC:s senaste utvärderingsrapport. Vi gör även nedslag i hur läget ser ut i Västra Götaland för miljömålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och God bebyggd miljö.

Länsstyrelsens senaste uppföljning av miljömålen visar att vi troligen inte kommer att nå 12 av länets 15 miljömål. Det ser extra tufft ut för målen som kopplar till klimat och biologisk mångfald. Men vad görs egentligen och vad behövs framåt? Det hoppas vi besvara på detta seminarium.

Seminariet kommer att spelas in.

Målgrupp

Seminariet vänder sig till dig som vill öka kunskapen om tillståndet och åtgärdsarbetet för våra klimat- och miljömål. Du kan exempelvis arbeta på en kommun, myndighet, intresseorganisation eller vara aktiv i ett politiskt parti.

Var:
Digitalt via Skype – länk skickas ut senast dagen innan seminariet
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
23 jan 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 23 januari klockan 23.59.

Kontakt

Helena Sandmer
Miljömålssamordnare
helena.sandmer@lansstyrelsen.se

Kontakt