25 jan 2023 klocka 09.00 - 15.00

Gör din egen HACCP – tre dagars kurs för livsmedelsföretagare på landsbygden

Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper i HACCP. Kursen är uppdelad på tre dagar där teori och praktiska övningar varvas. Under kursen kommer du lära dig mer om vilka risker som kan förekomma och hur du förebygger dem, men även hjälp med att analysera din egen tillverkning/beredning.

HACCP är en engelsk förkortning av Hazard Analysis Critical Control Point och översätts som faroranalys och kritiska kontrollpunkter. Det är en standardiserad arbetsmetod som beskriver hur man systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar faror i livsmedelsproduktionen med syfte att livsmedlen ska vara säkra för konsumenten. Ta chansen att arbeta fram ditt företags egen HACCP!

Innehåll:

 • Bakgrunden till HACCP, dess historia
 • HACCP-systemets 7 principer
 • Grundförutsättningar såsom rutiner, lokaler, flöden och mikrobiologi
 • Produktbeskrivningar, flödesschema
 • Faroanalys
 • Kritiska kontrollpunkter (CCP)
 • Eget arbete, hur ser ditt produktflöde ut, vilka faror kan förekomma och hur kan du förebygga dem?

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till dig som driver, är anställd eller tänker starta en livsmedelsverksamhet på landsbygden.

Datum

25 januari, 8 februari samt 22 febrauri 2023

Syfte:

Kursen ska ge deltagaren grundläggande kunskaper om HACCP.

Mål:

Efter genomförd kurs ska du känna till HACCP-begreppen och innebörden av ett riskbaserat tänk i din livsmedelshantering. Du ska ha kännedom om vilka faror som kan förekomma i din produktion och hur du kan förebygga dem.

Innehåll:

 • Bakgrunden till HACCP dess historia
 • Grunder inför HACCP-arbetet: grundförutsättningar, rutiner, lokaler, flöden, mikrobiologi
 • HACCP systemets 7 principer.
 • Flödesschema
 • Produktbeskrivningar
 • Faroanalys
 • Kritiska kontrollpunkter (CCP)
 • HACCP i praktiken:
 • Hur ser ditt flöde ut?
 • Faroanalys: Vilka faror kan finnas i ditt produktionsflöde?
 • Riskbedömning
 • Kritiska kontrollpunkter (CCP)
 • Grupparbeten
 • Eget arbete

Omfattning:

3 kursdagar på totalt 12 timmar (tid för lunch och fika är borträknat)

Kursintyg:

Kursintyg utfärdas efter deltagande på samtliga tre kursdagar.

Kursledare och föreläsare:

Johanna Eriksson, Rådgivare på Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Foto: Johanna Eriksson

Var:
Vara Folkhögskola, Vara
Kostnad:
1200 kr exkl moms (inkl fika, lunch och kursmaterial)
Sista anmälningsdag:
12 jan 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 12 januari klockan 23.59.

Viktig information om anmälan

Om du inte fått en bekräftelse på din anmälan inom 1 timme via e-post. Hör av dig till oss så vi kan kontrollera att din anmälan är registrerad.

Veckan innan kurstillfället kommer en kallelse med mer information att skickas till din e-post.

Kursavgiften faktureras i efterhand. Anmälan är bindande och kursavgiften debiteras om man uteblir utan att avanmäla sig. Eventuell avanmälan ska ske senast den 9 september 2022 till kursansvarig.

Om kursen är fullbokad kontakta kursansvarig: Johanna Eriksson, Telefon: 010-224 52 23 E-postadress: johanna.s.eriksson@lansstyrelsen.se för att komma med på reservlistan.

Kontakt

Johanna Eriksson, Rådgivare på Länsstyrelsen i Västra Götalands län

010-22 452 23
johanna.s.eriksson@lansstyrelsen.se

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt