24- 26 jan 2023 klocka 09.00 - 16.00

”Samtal om frihet”- Utbildning om att möta våldsutsatta i samtal

Röda blommor på en äng.

Foto: Dani Géza, Pixabay

Nu bjuder vi in till utbildningen ”Samtal om frihet” – en struktur för professionella i fördjupande samtal med personer som varit utsatta för våld i nära relationer.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personal inom kommunal socialtjänst och idéburen sektor som möter våldsutsatta för stödjande samtal. Vi ser gärna att två personer från samma verksamhet deltar i utbildningen.

Krav

Deltagare ska vid anmälan uppge att arbetsledare/chef godkänt deltagande i utbildningen och att det i tjänsten ingår att möta våldsutsatta i samtal. Intyg erhålles efter genomförd utbildning vid hundra procents närvaro.

Om utbildningen

Utbildningen omfattar fem heldagar under perioden:

  • 24–26 januari 2023
  • 7–8 mars 2023

Utbildningen syftar till att behandlaren/handläggaren/hjälparen ska lära sig effektiva, evidensbaserade metoder för att hjälpa tidigare våldsutsatta personer att återta sitt livsutrymme och återupprätta självrespekt. Utbildningen kommer varvas med föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar.

Samtal om frihet är en samtalsstruktur som riktar sig till personer som tagit sig ur en partnerrelation där de varit utsatta för någon form av våld, och som trots uppbrottet fortsatt är påverkade av våldets långsiktiga känslomässiga konsekvenser. Utbildningen har således inte sitt huvudsakliga fokus på frågor som rör fysiskt uppbrott, risk och säkerhet. Strukturen består av ett antal trappsteg som hjälper behandlaren/handläggaren/hjälparen att skapa ett individuellt anpassat samtalsstöd som syftar till förändring. Trappstegen är framtagna utifrån vetenskap/evidens och beprövad erfarenhet med en tonvikt på Motiverande samtal och tredje vågens KBT. De har anpassats till socialtjänstens och idéburna organisationers uppdrag med våldsutsatta personer. Samtalsstrukturen följer i grunden det klassiska fasorienterade behandlingsupplägget för personer som varit utsatta för traumatiska händelser (Courtois, Ford, Cloitre 2009).

Om utbildarna

Utbildarna Dan Rosenqvist, psykolog och Kjell Nordén, skötare/leg. psykoterapeut har arbetet med behandling av våldsutövare i över tio år. De har deltagit i framtagande av det internetbaserade behandlingsprogrammet för våldsutövare, IVIN och två forskningsprojekt vid Linköpings universitet. I samarbete med Kriminalvården har de bidragit i utvecklingen av behandlingsprogrammet PREDOV.

Dan Rosenqvist är legitimerad psykolog, KBT terapeut och är utbildad i EMDR, compassionfokuserad och affektfokuserad psykodynamisk terapi. Han har ett särskilt intresse för motiverande samtal, mindfulnessbaserade terapiformer och schematerapi. Tidigare har han arbetat som behandlare på behandlingshem för personer med kemiskt beroende. Han har även arbetat med psykisk ohälsa hos ungdomar och psykosomatik hos vuxna. Dan är medförfattare till boken ”Motiverande samtal i arbete med våld i nära relationer” av Liria Ortiz (Gothia, 2013).

Kjell Nordén är skötare och leg. psykoterapeut med psykodynamisk inriktning (utbildad på Linköpings universitet) och Certifierad Transaktionsanalytiker, CTA. Han har mångårig erfarenhet från arbete på behandlingshem för personer med missbruksproblematik. Kjell har arbetat inom såväl vuxenpsykiatrin, som barn- och ungdomspsykiatrin. Han har ett intresse av anknytningsbaserad teori och behandling, samt affektfobibehandling.

Var:
Centralt i Göteborg, vi återkommer med lokal.
Kostnad:
Utbildningen är kostnadsfri. Återbud till erbjuden utbildningsplats lämnas senast 10 januari 2023. Platsen kan överlåtas till kollega inom samma målgrupp för utbildningen. Vid oanmäld frånvaro debiteras 1 200 kronor. Sjukdom och andra akuta förhinder kommuniceras med kontaktperson på Länsstyrelsen.
Sista anmälningsdag:
09 dec 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Antalet platser är begränsat och Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att fördela platserna. Vid mindre än 20 deltagare ställs utbildningen in.

OBS! Om ni är två från samma arbetsplats behöverbåda göra en egen anmälan i anmälningssystemet.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 9 december klockan 23.59.

Kontakt

Danijela Mitric
Utvecklare, mäns våld mot kvinnor
danijela.mitric@lansstyrelsen.se

Kontakt