Risk för gräsbrand i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

18 jan 2023 klocka 09.00 - 11.00

Webbinarium: Motverka rasism i skolan

Illustration av lekande barn. 

Illustration av Annefrid Sjöman

Välkommen till ett webbinarium om rasism i skolan som riktar sig till dig som jobbar som rektor eller i ledningen för en skola i Västra Götaland.

Hör barnens röster om rasism i skolan. Länsstyrelsen Västra Götaland och Skaraborgs Kommunalförbund bjuder in till ett webbinarium som ger dig fördjupade kunskaper om hur rasism tar sig uttryck i skolan samt inspiration kring hur man kan arbeta för att motverka rasism.

Webbinariet är en del av Kraftsamling Fullföljda studier och arbetet med implementeringen av barnkonventionen samt arbetet med att stärka barn och ungas rätt till delaktighet och inflytande kopplat till barnets rätt till utbildning, icke-diskriminering och hälsa.

Målgrupp

Skolledning och rektorer i Västra Götaland.

Anmälan

Anmälan sker via formuläret nedan.

För mer information kontakta, Diana Lugero, diana.lugero@lansstyrelsen.se
eller Susanne Sandgren, susanne.sandgren@skaraborg.se

Program

09:00 - Välkomna – Länsstyrelsen Västra Götaland, Skaraborgs kommunalförbund

09:05 - Om barn och ungas utsatthet i skolan, Johanna Gillström, Barnombudsmannen

09:30 - Paus

09:40 - Vuxna - Vad gör dom? Barns röster om rasism i skolan, Samira Abutaleb Rosenlundh, Rädda Barnen

10: 05 - Frågestund: Barnombudsmannen och Rädda Barnen

10:25 - En skolas arbete med att främja tillitsfulla relationer mellan elever som ett led i att motverka rasism, Maria Westberg rektor i Götene kommun

10:50 - Summering avslut

11:00 - Avslut

Var:
Digitalt – länk kommer till den som har anmält sig.
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
13 jan 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 13 januari klockan 23.59.

Kontakt