Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

15 dec 2022 klocka 13.00 - 15.30

Grundutbildning i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 15 december

Var femte person har någon form av funktionsnedsättning och många begränsas från delaktighet i samhället på grund av olika former av hinder i samhället.

Ansvaret för att förebygga, identifiera och åtgärda dessa hinder ligger till stor del på myndigheter, regioner och kommuner. Vi är dessutom skyldiga att arbeta utifrån FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som Sverige antagit.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till alla som arbetar i kommun eller region i Västra Götalands län. Genom utbildningen kommer du få grundkunskap i konventionen och hur den kan omsättas i din verksamhet. Det skapar in sin tur möjligheter för din verksamhet att bidra i arbetet för förbättrade levnadsvillkor och ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Innehåll

Utbildningen innehåller fyra moment:

  • Funktionshinderspolitiken i Sverige
  • Mänskliga rättigheter
  • FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
  • Att genomföra konventionen i din verksamhet

Tre kursdatum

Vi håller ytterligare tre utbildningstillfällen under 2022 där innehållet är detsamma vid varje tillfälle.

23 februari 9.00-11.30

13 juni 13.00-15.30

5 oktober 9.00-11.30

VAR:
Digitalt
KOSTNAD:
Gratis
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
24 nov 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det finns 234 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 24 november klockan 23.59.


(exempelvis teckentolk)

Kontakt

Monika Lund

Administratör