Snöfall i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

05 dec 2022 klocka 13.00 - 15.30

Webbinarium: Förstå familjen - ett verktyg för dig som möter föräldrar med kognitiva svårigheter

illustration av föräldrar och barn som leker i ett rum

Länsstyrelsen Västra Götaland och Kunskapscentrum för jämlik vård i Västra Götalandsregionen bjuder in till en halvdag för dig som möter föräldrar med kognitiva svårigheter.

Under webbinariet får du ta del av det nya verktyget Förstå familjen. Verktyget handlar om hur du som medarbetare kan göra för att skapa mer jämlika förutsättningar när du möter föräldrar med kognitiva svårigheter. Kognitiva svårigheter kan bero på exempelvis intellektuella funktionsnedsättningar, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller förvärvade hjärnskador efter olycka eller sjukdom.

Förstå familjen utgår från konkreta situationer och baseras på forskning och erfarenheter samt etablerade metoder och arbetssätt från en mängd olika verksamheter och kunskapsområden.

Medverkar gör också Barnskyddsteamet Västra Götaland och Folktandvården som berättar om sina erfarenheter av att möta föräldrar med kognitiva svårigheter.
Du som deltagare får också möjlighet att ställa frågor till de medverkande.

Målgrupp

Konferensen riktar sig till dig som i ditt arbete möter familjer där föräldrar har någon form av kognitiva svårigheter. Ibland vet du om att föräldrar har olika svårigheter, men inte alltid. Webbinariet är därför särskilt aktuellt för dig som arbetar inom exempelvis mödrahälsovård, förlossnings- och BB-vård, barnhälsovård, familjecentral, habilitering, barn- och vuxenpsykiatri, somatisk specialistsjukvård, socialtjänst, förskola, skola, primärvård, tandvård med flera.

13.00 Föräldraskapsstöd och funktionshinder

Ylva Fredén-Engvall, Linnéa Björk och Erik Lindqvist Länsstyrelsen Västra Götaland

13.15 Förstå familjen - ett verktyg för dig som möter föräldrar med kognitiva svårigheter

Kristin Eliasson och Åsa Davidsson, Kunskapscentrum för jämlik vård i Västra Götalandsregionen

14.00 Paus

14.15 Exempel på arbete med föräldrar med kognitiva svårigheter

Christina Bertling, Folktandvården Hälsoodontologiska enheten, Västra Götalandsregionen

Karin Apelqvist, Barnskyddsteamet Västra Götaland, Västra Götalandsregionen

14.45 Paus

14.55 Panelsamtal med frågor från publiken

Kristin Eliasson och Åsa Davidsson, Kunskapscentrum för jämlik vård, Västra Götalandsregionen

Christina Bertling, Folktandvården Hälsoodontologiska enheten, Västra Götalandsregionen

Karin Apelqvist, Barnskyddsteamet Västra Götaland, Västra Götalandsregionen

15.30 Avslut

Var:
Digitalt
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
01 dec 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 1 december klockan 23.59.

Kontakt