23- 24 nov 2022 klocka 00.00 - 00.00

Västra Götaland i en föränderlig värld

Logotyp Krissamverkan Västra Götaland

Det föränderliga omvärldsläget ställer ständigt nya krav på både individ och samhälle. Hur anpassar vi oss i en tid där mycket av det vi tidigare tagit för givet inte längre gäller? På årets Krissamverkan Västra Götaland fokuserar vi på hur läget i vår omvärld påverkar oss just nu och hur vi kan agera tillsammans för att anpassa oss och stärka varandra inom kris och civilt försvar.

Konferensen pågår i två dagar, den första dagen är programmet gemensamt för alla, den andra dagen riktar sig programmet till kommunernas säkerhetssamordnare. Du kan anmäla dig antingen till en av dagarna eller till båda.

Målgrupp

Konferensen vänder sig till politiker i kommunernas krisledningsnämnder, kommunchefer, säkerhets-/beredskapssamordnare, informationssäkerhetssamordnare, kommunikatörer, företrädare för räddningstjänst, Västra Götalandsregionen, myndigheter och andra samhällsviktiga aktörer.

Om konferensen

Krissamverkan Västra Götaland är en konferens och mötesplats för nyckelpersoner inom länets beredskap.

Du får du ta del av erfarenheter, ny kunskap och metoder som hjälper dig i arbetet för ett säkrare samhälle med god beredskap. Konferensen är också ett tillfälle att mötas, knyta kontakter och få inspiration för ditt fortsatta arbete.

Den 24 november fortsätter kommunernas säkerhets- och beredskapssamordnare med ett eget program. Du anmäler dig till båda dagarna via samma formulär.

Boende

För dig som behöver bo över går det att boka rum på Gothia Towers (kostnad för övernattning står deltagaren själv för). Du betalar på plats. För Gothia Towers är av- och ombokning gratis fram till kl 11.00 på ankomstdagen.

OBS När du trycker ÄNDRA i fältet ovanför Välj rum & pris kan du justera datumen utefter dina önskemål. Är du nöjd med förvalet, trycker du Boka för att komma vidare.

Frågor?

Kontakta Anne-Lii Kivi angående program och föreläsare.

Kontakta Maria Klemetti angående anmälan och andra praktiska frågor.

Program 23 november

Programmet är preliminärt och kan komma att ändras.

Representanter från de frivilliga försvarsorganisationerna kommer att finnas på plats under dagen för att presentera sitt arbete och svara på frågor.

8.30-9.00 Kaffe och fralla

Landshövding Sten Tolgfors.

9.00-9.30 Inledning

Landshövding Sten Tolgfors inledningstalar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Oksanen

9.30–10.15 Orostid och dess konsekvenser

Patrik Oksanen pratar om det säkerhetspolitiska läget utifrån sin roll som strategisk rådgivare på Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS) på Försvarshögskolan.

Han jobbar också med tankesmedjor, skrivande och föreläsningar och är ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien och Kungliga Örlogsmannasällskapet.

10.15–10.45 Paus

Paus.

10.45–11.30 Informationspåverkan från främmande makt och hur vi ska hantera detta

Catrin Huss, Anton Lif och Andreas Edevald.

Hur kan otillbörlig informationspåverkan användas av främmande makt för att angripa vårt demokratiska samhälle och vilka risker medför detta?

Andreas Edevald och Catrin Huss arbetar som analytiker på Myndigheten för psykologiskt försvar där de har ett särskilt uppdrag att utveckla Sveriges psykologiskt försvar på lokal och regional nivå. Anton Lif är specialist på påverkansoperationer och kommunikation. Anton arbetar som Crisis Management-konsult på Combitech, ett oberoende bolag inom försvars- och säkerhetskoncernen Saab.

11.30–12.45 Lunch

12.45–13.30 Valbara föredrag

Välj två av tre i samband med anmälan.

Brit Stakston

A. Information som ett verktyg för att stärka befolkningen i ett krig

Med utgångspunkt i kriget i Ukraina reflekterar Brit Stakston kring de sociala mediernas roll. Hur ukrainarnas berättelser har hållit intresset för Ukraina vid liv och hur den digitala delen av kriget ökar kunskapen om desinformation och propaganda i hela världen.

Brit Stakston är mediestrateg och författare. I sitt dagliga arbete analyserar hon medieutvecklingen och debatterar digitaliseringens olika effekter på samhället.

Karin Wertsberg

B. Dricksvattenförsörjning i kris och krig

Karin Wertsberg är beredskapshandläggare på Livsmedelsverket och pratar om hur det i en kris- eller krigssituation är avgörande att både hushåll och samhällsviktiga verksamheter får tillgång till dricksvatten. När den ordinarie produktionen eller leveransen inte längre fungerar är det viktigt att kommunerna har arbetat med sin kontinuitetshantering av dricksvattenförsörjningen och planerat för försörjning av nödvatten.

Livsmedelsverket arbetar med olika projekt och uppdrag för att stödja kommuner och länsstyrelser i arbetet med att stärka dricksvattenförsörjningen och därmed även det civila försvaret.

Henrik Larsson

C. MSB:s sektorsansansvar gentemot samhällets beredskap 

Hur arbetar MSB med sitt nya uppdrag som sektoransvarig myndighet för beredskapssektorn räddningstjänst och skydd? Vilka myndigheter och verksamheter ingår i sektorn och hur kommer sektorn att arbeta inledningsvis? Rysslands invasion av Ukraina har gjort att arbetet i den nya strukturen har påbörjats tidigare än planerat allt i syfte att ta fram förslag på åtgärder som kan genomföras 2022-2024. Skyddet av civilbefolkningen är en central del i sektion och här har landets kommuner en nyckelroll i återskapandet av ett modernt skydd.

Henrik Larsson är enhetschef på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).


13.30–13.45 Paus

13.45–14.30 Valbara föredrag

Samma som ovan.

14.30–15.00 Paus

Emma Frans

15.00–15.45 Fakta eller trams - så påverkas vi att tro på det som inte är sant

Hur vi kan förhålla oss till all den information vi översköljs av dagligen. Hur ska vi i tider av ”alternativa fakta”, fejkade nyheter och allmän faktaresistens veta vad som är vetenskapligt och faktabaserat? Emma Frans lyfter aktuella exempel, och berättar på ett humoristiskt sätt hur vi kan lära oss vetenskapligt tänkande, samtidigt som en hel del myter avlivas.

Emma Frans är författare, vetenskapsskribent och doktor i medicinsk epidemiologi vid Karolinska Institutet.

 Annika Nordgren Christensen

Dagens moderator

Moderator Annika Nordgren Christensen har en bakgrund i svensk försvarspolitik som före detta ledamot i riksdagens försvarsutskott och Försvarsberedningen. Sedan 2009 verkar hon som försvarspolitisk expert och moderator inom totalförsvarsområdet.

Annika är bland annat ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien, Försvarshögskolans styrelse och har för regeringens räkning varit utredare för personalförsörjningen av det militära försvaret.

 

 

 

 

Program 24 november

För kommunernas säkerhets- och beredskapssamordnare.

8.00–8.30 Kaffe och fralla

8.30 Inledning

  • Enhetschef Lisa Nordahl inleder dagen.
  • Kort presentation av nya säkerhets- och beredskapssamordnare i länet.

09.00 Från Länsstyrelsen - Nuläge och framåtblick

  • Handbok för säkerhetsskyddsanalys – Soma Akari Morris
  • 2023:års utbildnings- och övningsplan – Matthias Johansson
  • Uppföljning från de delregionala träffarna – Peter Svensson

10.00 Paus

10.30 Workshop – begära, lämna och ta emot stöd

12.00 Lunch

13.00 Utvecklingen gällande krishanteringen i Sverige, Ida Kullgren, MSB och Pontus Rotter Länsstyrelsen

14.30 Länsstyrelsen reflekterar och svarar på frågor, Pontus Rotter.

15.00-15.30 Avslutning med fika

Anmälan

Du får bekräftelse vid anmälan samt två veckor innan konferensen. Kontakta Maria Klemetti angående anmälan och andra praktiska frågor.

Kontakta Anne-Lii Kivi angående program och föreläsare.

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag är den 7 november 2022. Frågor: kontakta Maria Klemetti.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Var:
Gothia Towers, Göteborg
Kostnad:
750 kronor (exklusive moms) per dag.
Sista anmälningsdag:
07 nov 2022

Kontakt