09 nov 2022 klocka 13.00 - 16.30

Vill du arbeta med småskalig landsbygdsturism?

Tre personer cyklar på en grusväg.

Foto: Jonas Ingman/Westsweden.com

Är du intresserad av att starta och/eller utveckla verksamhet kring landsbygdsturism? Då kan du delta i en kurs med övergripande information om besöksnäringen, kultur- och naturturism, storytelling och värdskap. Samt förhoppningsvis hitta ett givande nätverk. Kursen är på ett landsbygdsföretag i länet. Du får en fin inblick i hur de arbetar med besöksnäring.

Kursen är för dig som har eller vill börja med boende, servering, gårdsbutik eller olika aktiviteter för besökare och vill lyfta kultur, mat- och naturturism eller annan besöksnäring på landsbygden.

Kursen kommer att ge dig matnyttig och övergripande information om bland annat lagar och regler och vilka stöd som finns att söka. Deltagarna kan sedan själva går vidare för att hämta mer detaljerad information som gäller de områden som de är intresserade av.

Under kursen tar vi upp:

  • Småskalig landsbygdsturism – vad är det?
  • Hitta dina digitala källor för natur-, kultur och matturism
  • Övergripande om viktiga lagar och regler samt eventuella stöd att söka
  • Värdskap och berättande

Antalet deltagare är max tio för att ge deltagarna tid att berätta om sitt företag, ställa frågor, utbyta erfarenheter och tankar om framtida verksamhet.

Kursledare är Ann-Charlott Hajdu-Rafis, Länsstyrelsen Västra Götaland, hon arbetar med rådgivning inom landsbygdsutveckling, ett rikt odlingslandskap och småskalig landsbygdsturism.

Praktisk information

Sista anmälningsdag är den 3 november. Din anmälan är då bindande, vilket innebär att du får en faktura för hela deltagaravgiften. Vi skickar en kallelse och åhörarkopia till dig efter sista anmälningsdag.

Om du inte fått en bekräftelse på din anmälan inom en timme via e-post, hör av dig till Ann-Charlott Hajdu-Rafis så vi kan kontrollera att din anmälan är registrerad.

Om kursen är fullbokad kontakta kursansvarig för att anmäla dig till reservlistan.

Var:
Plats: KynnefjällsNatur, Hedekas i Munkedals kommun
Kostnad:
Kostnaden är 300 kr exklusive moms. Fika ingår. Faktura skickas ut efter kursen är genomförd.
Sista anmälningsdag:
03 nov 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 3 november klockan 23.59.

Kontakt

Ann-Charlott Hajdu-Rafis
Rådgivare inom landsbygdsutveckling
010-224 56 06
ann-charlott.hajdu-rafis@lansstyrelsen.se.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Kontakt