Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

20 okt 2022 klocka 16.00 - 19.00

Hitta källorna till ditt landsbygdsföretag 20 oktober

Tre personer vandrar i ett öppet dimmigt landskap.

Alla platser har en historia att berätta, en historia som kan användas för att göra ditt besöksföretag intressantare för dina gäster. Foto: Ann-Charlott Hajdu-Rafis

Vilka källor till mer kunskap om den egna gården, företaget och bygden finns det på internet? Det här är en föreläsning för dig som landsbygdsföretagare som möter besökare och gäster inom besöksnäringen.

Alla platser har en historia att berätta, en historia som dessutom kan användas för att göra ditt besöksföretag intressantare för dina gäster. Du kan använda historien om din gård eller bygd för att marknadsföra ditt besöksföretag eller för att utveckla dina gästers upplevelse vid besöket. Men hur lär man sig mer om en plats? Det finns många spännande källor att gå igenom via internet.

I den här föreläsning går vi genom arkiv, samlingar och tillgänglig information på internet. Under föreläsningen får du lära dig att titta på och hitta bland annat historiska kartor och naturinventeringar.
Fokus är vilka natur- och kulturvärden som kan finnas i odlingslandskapet och hur vi genom skötsel och hävd kan både visa upp en plats, men också bevara den för framtida generationer.

Exempel på arkiv och samlingar vi går igenom under föreläsningen:

  • Länsstyrelsens karttjänst, Informationskartan
  • Fornlämningar och bilder, Riksantikvarieämbetet
  • Ängs- och betesinventeringen, TUVA, Jordbruksverket
  • Historiska kartor, Lantmäteriet
  • Riksarkivet, kartor mm
  • Skogens pärlor, Skogsstyrelsen
  • Ortnamn och folkminnen, Institutet för språk och folkminnen

Målgrupp

Målgruppen är landsbygdsföretagare som vill utveckla verksamheten inom besöksnäringen.

Om föreläsaren

Föreläsare är Erika Kvarnlöf, Länsstyrelsen Västra Götaland. Erika har en magisterexamen i arkeologi och arbetar med rådgivning inom landsbygdsutveckling med fokus på kommunikation och marknadsföring.

Praktisk information

Sista anmälningsdag är den 3 maj. Din anmälan är bindande och vi räknar med att du deltar. Vi kommer att prioritera anmälningar från målgruppen. Får du akuta hinder vill vi att du hör av dig direkt. Det är extra viktigt eftersom det kan finnas personer på reservlistan som vill vara med.

Vi skickar en kallelse och åhörarkopia till dig efter sista anmälningsdag.

Om kursen är fullbokad kontakta kursansvarig: Erika Kvarnlöf, telefon: 010-224 53 17, e-post: erika.kvarnlof@lansstyrelsen.se för att anmäla dig till reservlistan.

VAR:
Digital föreläsning via Skype. Deltagarna kopplar upp sig via en länk och för bästa möjliga upplevelse rekommenderar vi att du använder en dator med kamera och stadig internetuppkoppling. Alla som kan bör använda headset för att både höra och höras bättre.
KOSTNAD:
Föreläsningen är kostnadsfri för deltagarna, aktiviteten bekostas av Landsbygdsprogrammet.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
13 okt 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det finns 25 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 13 oktober klockan 23.59.

Vad är du särskilt intresserad av? Om du har en webbplats eller andra sociala medier, skicka gärna en länk.
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Kontakt

Erika Kvarnlöf

Rådgivare, landsbygdsavdelningen