07 okt 2022 klocka 09.00 - 16.00

Utbildning i PATRIARK

Två händer sträcker sig mot varandra.

Länsstyrelserna i Västra Götaland erbjuder utbildning i riskbedömningsinstrumentet PATRIARK.

PATRIARK är ett evidensbaserat riskbedömningsinstrument som används för att bedöma och hantera risker vid hot om hedersrelaterat våld och förtryck. Utbildningen innehåller både teoretisk kunskap och praktisk träning. Genomförd utbildning medför utbildningsbevis och behörighet att använda PATRIARK i sitt arbete.  

Syfte

Bedömning och hantering av risker för hedersrelaterat våld.

Utbildningen ges vid två tillfällen, 6 oktober samt 7 oktober, kl. 9.00-16.00 i centrala Göteborg (lokal meddelas senare).

Anmälan till 6 oktober.

Målgrupp

Behandlare/handläggare/socialsekreterare som arbetar inom socialtjänsten eller kvinnojour i Västra Götalands län.

Innehåll

Utbildningen riktar sig till behandlare/handläggare som möter personer där det finns en känd eller misstänkt historia av hedersrelaterat våld och förtryck.

PATRIARK är en guide som består av tre delar och omfattar 15 faktorer. Den första delen täcker fem riskfaktorer beträffande mönstret i det hedersrelaterade våldet. Den andra delen kartlägger gärningspersonen/personernas psykosociala status (fem riskfaktorer) och den tredje delen fokuserar på fem sårbarhetsfaktorer och bakgrund hos offret eller offren. Det finns möjlighet att komplettera med andra överväganden som bedömaren anser är viktiga.

När all information har samlats in och värderats bedöms:

  • risk för allvarligt våld
  • akut risk för hedersrelaterat våld
  • sannolika offer
  • andra risker

Om anmälan

Utbildningen är kostnadsfri. Återbud till erbjuden utbildningsplats lämnas senast 16 september. Platsen kan överlåtas till kollega inom samma målgrupp för utbildningen. Vid oanmäld frånvaro debiteras 1 200 kronor. Sjukdom och andra akuta förhinder kommuniceras med kontaktperson på Länsstyrelsen.

Antal platser till utbildningen är begränsad. Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att fördela platserna. Du kommer att få ett mejl med besked om plats eller ej efter att anmälningstiden har gått ut. Anmälan om deltagande görs till Länsstyrelsen i Västra Götaland senast 10 juni.

Var:
Centrala Göteborg, lokal meddelas senare
Kostnad:
Gratis
Sista anmälningsdag:
10 jun 2022

Anmäl dig

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 10 juni klockan 23.59.

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Kontakt

Kajsa Bogren
Utvecklare
E-post till Kajsa Bogren
Telefon 010-224 45 98

Kontakt