Risk för vattenbrist i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

07 okt 2022 klocka 10.00 - 12.00

Regional träff om nationella minoritetsfrågor

Vinjett

Välkommen till en regional digital träff för dig som arbetar med nationella minoriteter i Västra Götaland.

Minoritetspolitiken är ett tvärsektoriellt politikområde som innefattar lagstadgade skyldigheter gentemot de nationella minoriteterna i hela landet på lokal, regional och nationell nivå. Den skärpta minoritetslagen som trädde i kraft den 1 januari 2019 ställer högre krav på verksamhet hos Länsstyrelsen, samt för kommuner och regioner. Syftet med träffen är att berätta för varandra hur vi arbetar idag, lyfta utmaningar och möjligheter samt behov av regionalt stöd. Finns det områden där vi kan samverka mer än vi gör idag?

Målgrupp

Tjänstepersoner i kommun med ansvar för nationella minoriteter.

Information om hur du gör för att ansluta till digitala möten med Länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

  • Välkommen och inledning
  • Presentationsrunda (som anmälda deltagare får du gärna maila en PowerPoint-bild med kortfattad information om hur din kommun arbetar med nationella minoritetsfrågor)
  • Aktuell information från Länsstyrelsen
  • Övrigt (maila gärna önskemål eller förslag på tema du vill att vi tar upp)
VAR:
Digitalt, länk skickas ut till anmälda deltagare senaste dagen före.
KOSTNAD:
Gratis
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
04 okt 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det finns 37 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 4 oktober klockan 23.59.

Kontakt

Elin Sandberg

E-post till Elin Sandberg

Kontakt