04 okt 2022 klocka 09.30 - 15.30

Utvecklingsdag för familjecentraler

Barn som håller hand med vuxen

Välkommen till en samverkansdag för alla inom och kring familjecentraler i Västra Götalands län.

Dagen erbjuder kunskapspåfyllnad och erfarenhetsutbyte med fokus i huvudsak på områdena föräldraskapsstöd, våld och integration. Under dagen kan du också se fram emot intressanta möten och nätverkande med andra personer inom ditt verksamhetsområde från hela länet.

Ett tillfälle för hela arbetslaget att utvecklas tillsammans.

Förmiddagen är gemensam och inför eftermiddagen väljer du de pass som intresserar dig mest

Målgrupp

Vi vänder oss till dig som planerar eller utför familjecentralsarbete i Västra Götalands län och till dig som samverkar med familjecentraler.

Program

Förmiddagen är gemensam och inför eftermiddagen väljer du de pass som intresserar dig mest.


Gemensam förmiddag 9:30-12:00

Familjecentral – Samverkan för barns bästa

Familjecentralen är inte en ny samverkansmodell. Den har över 50 år på nacken. De senaste åren har det blivit än mer viktigt att samverka över förvaltningsgränser och huvudmannaskap för familjers hälsa och välbefinnande. Inledningen kommer att handla om familjecentralens uppdrag och varför samverkan är viktig för barns bästa.

Marie Cesares Olsson Region Örebro Län och Föreningen För Familjecentralers Främjande (FFFF) och Anna-Maria Troedsson Skånes Kommuner och FFFF

Nytt samverkansavtal för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i Västra Götaland

Britta Lindahl processledare koncernkontoret, Västra Götalandsregionen och Catharina Sundström, processledare Psykisk hälsa, Västkom

Vad säger forskningen om betydelsefulla föräldrastrategier?

Åsa Wallentin och Ebba-Lisa Eckerdal, utvecklingsledare på Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa, Västra Götalandsregionen

Förstå familjen – ett nytt kunskapsstöd om att möta föräldrar med kognitiva svårigheter.

Det nya materialet lanseras hösten 2022 är en del av verktyget En förälder blir till. Kristin Eliasson, teamledare/regionutvecklare och Åsa Davidsson, regionutvecklare på Kunskapscentrum för jämlik vård (KJV) i Västra Götalandsregionen

Valbara seminarier: Pass 1 – 13.00-14.00

 • 1A: Styrning och samordning på familjecentral
  Styrgruppens roll på familjecentral är att vara stödjande, inspirerande, engagerande och kvalitetssäkrande. Avgörande för ett framgångsrikt arbete på familjecentralen är organiseringen av och stödet från styrgruppen. Seminariet lyfter fram framgångsfaktorer för en god samverkan, styrning och ledning samt belysa samordnarens roll och uppdrag. Marie Cesares Olsson Region Örebro Län och Föreningen För Familjecentralers Främjande (FFFF) och Anna-Maria Troedsson Skånes Kommuner och FFFF
 • 1B: Föräldrastrategier i praktiken
  Föräldraskap i vardagen – att arbeta med föräldrastrategier i praktiken. Ebba-Lisa Eckerdal och Sara Östnäs, utvecklingsledare på Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa VGR tillsammans med Martina Svensson, fd familjepedagog på familjecentralen i Falköping och numera förskollärare på Sam-Kraft Tidaholm.
 • 1C: Upptäcka våld
  Barnafrids basprogram – en webbutbildning om våld mot barn.
  Barnafrid är ett nationellt kunskapscenter om våld mot barn. Ann-Charlotte Münger, docent vid Linköpings universitet
  Barnahus – en resurs för familjecentralerna
  Barnahus Fyrbodal
 • 1D: Integrationsfrämjande projekt på familjecentraler
  Länsstyrelsen berättar om utvecklingsmedel och insatser. Kirsten Brogaard, utvecklare Länsstyrelsen Västra Götaland
  Tillsammans möjliggör vi integration – en samverkan mellan Familjecentralen på Opaltorget i Tynnered, studieförbundet Bilda, grundskoleförvaltningen och socialförvaltningen.
  Anne Aldebrink, Processledare familjecentrerat arbete Barn och unga, Göteborgs stad.
  Sprakande språk – ett av tre integrationsfrämjande projekt i Strömstad kommun.
  Lena Östberg, förskollärare och samordnare på Strömstad Familjecentral och Karin Helgevi, specialpedagog och projektledare Sprakande språk
 • 1E Språkutveckling genom samverkan
  Bibliotekarie på familjecentral
  I Borås arbetar en bibliotekarie på varje familjecentral och verksamheten har ett femte ben att stå på. Bibliotekarierna Christina Eriksson, Louise Öjborg, Malin Skog och Pernilla Wakman Sjögren berättar om sitt arbete och vad de bidrar med i familjecentralens gemensamma uppdrag.
  Babyläs
  Karin Alsing, förskollärare på Familjecentralen Ulricehamn berättar om gruppverksamheten Babyläs-Bokcirkel för barn 6–12 månader.

Valbara seminarier: Pass 2 – 14.30-15.30

 • 2A Tidigt riktat stöd
  Länsgemensam riktlinje vid oro för väntat barn - samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. Karin Apelqvist, Verksamhetsutvecklare, Leg Distrikt och Barnsjuksköterska. Central Barnhälsovård Södra Älvsborg och Barnskyddsteam VGR
  Very important baby – tidigt föräldraskapsstöd
  Familjeförskola - gruppverksamhet för föräldrar som behöver extra stöd i föräldraskapet. Marion Rydin, kurator och Ulla-Britt Ohlsson, specialpedagog Familjecentralen Skatten i Munkedal
 • 2B Förebygga hedersrelaterat våld och förtryck
  Ny lagstiftning om hedersförtryck (från 1 juni 2022). Filippa Ristorp, Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Fyrbodal.
  Bygga broar – ett projekt med fokus på att främja en konstruktiv integrationsprocess och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck samt öka barn och ungas känslor av inkludering, trygghet och delaktighet. Emmelie Rönnblad, samordnare Bygga broar, Acting for change
 • 2C Föräldraskapsstöd: en väg in i samhället
  Förälder i nytt land. Maisaa Abughalioun, samordnare och kursledare för Förälder i nytt land och Tove Näckdal, Utvecklingsledare, Integrationscentrum Göteborgs stad
  Anpassat föräldraskapsstöd på familjecentraler i Skövde
  Mirjam Nydahl, projektledare, Skövde.
  Prata med föräldrar – ny handbok för personal med syfte att skapa tillitsfulla dialoger och möten med föräldrar. Somita Sabeti, Planeringsledare, Socialförvaltning Centrum, Göteborgs stad och Emili Börjesson, Samordnare /Utvecklingsledare, Socialförvaltningen Sydväst, Göteborgs stad
 • 2D Kulturell medvetenhet
  Kulturell medvetenhet - Kunskapscentrum för jämlik vård berättar om verktyget Riva hinder. Ett verktyg för mer jämlik vård och hälsa för familjer med migrationsbakgrund. En fristående fördjupning av kapitlet Kulturell medvetenhet från verktyget En förälder blir till.
  Åsa Davidsson, regionutvecklare och Kristin Eliasson, regionutvecklare och teamledare Kunskapscentrum för jämlik vård, Västra Götalandsregionen
 • 2E Hälsofrämjande arbete på familjecentraler
  Samverkan familjecentraler i Skaraborg.
  Folkhälsostrateger berättar om bakgrund och organisation av olika samverkansarbeten.
  Psykisk hälsa – återhämtningsförmåga (resiliens)
  Genom att stärka föräldrar skapas förutsättningar för trygga och lyhörda föräldrar och därigenom trygga, resilienta barn med bästa möjliga hälsa och utveckling.
  Christina Börjesson, förskollärare/samordnare, Familjecentralen Skara och Marie-Therése Arvidsson, förskollärare/samordnare, Familjecentralen Töreboda
  Friska barn i Skaraborg – ett arbete för att minska och förebygga övervikt och fetma bland barn.
  Delprojektet Mat och rörelse på familjecentraler, syftar till att öka rörelseförståelsen hos barn och grundlägga goda matvanor. Projektledare Christina Prestgaard, projektledare Mat och rörelse på familjecentraler och Karin Skagelin, Folkhälsostrateg, Folkhälsa och social hållbarhet Skaraborg
Var:
Quality Hotel Vänersborg, Nabbensbergsvägen 2, Vänersborg
Kostnad:
Kostnadsfritt. Vi bjuder på vegetarisk lunch och fika.
Sista anmälningsdag:
14 sep 2022

Anmäl ditt intresse

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 14 september klockan 23.59.

Så hanterar vi dina personuppgifter Länk till annan webbplats.

OBS! Om du har behov av specialkost eller särskild tillgänglighetsanpassning så hör av dig till monika.lund@lansstyrelsen.se senast den 14 september.

Kontakt

Pernilla Forss, Hälsokällan
pernilla@halsokallanfyrbodal.se

Ylva Fredén Engvall, Länsstyrelsen Västra Götaland
ylva.freden-engvall@lansstyrelsen.se

Kontakt