04 okt 2022 klocka 09.00 - 15.30

Delregional träff Krisberedskap Skaraborg – Skövde

Vinjett

Länsstyrelsen Västra Götaland bjuder in till delregional träff gällande krisberedskap.

Årets delregionala heldagsträffar genomförs i oktober. Länsstyrelsen informerar om det senaste gällande förutsättningarna för er planering inför kommande mandatperiod. Vi kommer ha tid för dialog och grupparbete gällande risk- och sårbarhetsanalys och den obligatoriska planering som följer av lag, förordning, föreskrift och överenskommelser. Träffen har främst fokus på den fredstida krisberedskapen men vi kommer även beröra frågor gällande den nya strukturen för civilt försvar, räddningstjänst, utbildning, övning, stabsarbete med mera.

I ert delregionala nätverk får ni gärna förbereda frågor eller önskemål om ämnen ni ser som viktiga för oss på länsstyrelsen att förbereda inför den delregionala träffen. Skicka gärna detta till oss innan, se kontaktperson nedan.

De delregionala träffarna är en del i länsstyrelsens arbete enligt Förordning (2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter inför och vid höjd beredskap samt de stödjande arbetsuppgifter vi har enligt de aktuella överenskommelserna mellan MSB och SKR gällande krisberedskap och civilt försvar.

Målgrupp

Dagen riktar sig till dig som är beredskapshandläggare/säkerhetshandläggare i kommunen och arbetar med kommunens arbetsuppgifter gällande Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och överenskommelserna mellan MSB och SKR.

Var:
Quality Hotel Prisma, Ekedalsgatan 2, Skövde, tel 0500-48 80 00
Kostnad:
Dagen är kostnadsfri. Frukostfralla, lunch och fika ingår.
Sista anmälningsdag:
16 sep 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 16 september klockan 23.59.

Kontakt