28- 29 sep 2022 klocka 09.00 - 16.00

Utbildning i samtal om våld

Länsstyrelsen i Västra Götaland erbjuder en utbildning om att möta våldsutövare i samtal som syftar till förändring.

Samtal om våld är en behandlingsstruktur i moduler för behandlingsarbete med personer som utövat våld i nära relationer. Strukturen hjälper behandlaren att skapa en flexibel och individuellt anpassad behandling. Behandlingen bygger på ATV:s behandlingsprinciper med tillägg av motiverande samtal, KBT, mindfulnessbaserade terapiformer och affektfokuserad terapi. Modulerna har anpassats till socialtjänstens och ideella organisationers uppdrag att erbjuda insatser till våldsutövare med syfte att få stopp på våld i familjen.

Kursdeltagarna kommer förutom utbildningen att få en behandlingsstruktur i digitalt format innehållande ett stort antal bedömningsformulär, arbetsmaterial och skattningar. Behandlingsstrukturen är att likna vid ”en omfattande verktygslåda” som kan anpassas till den enskilda klienten.

Intyg erhålles efter genomförd utbildning vid hundra procents närvaro.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personal i Västra Götalands län som arbetar i kommunal socialtjänst och idéburen sektor och möter våldsutövare för förändrande samtal. Vi ser gärna att två personer från samma verksamhet deltar i utbildningen.

Syfte

Att behandlare ska lära sig en upparbetad och utvärderad behandlingsstruktur i mötet med våldsutövare. Utbildningen kommer varvas med föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar.

Tid och plats

Kursen omfattar fyra (4) heldagar på plats i Göteborg, 14-15 september samt 28-29 september (lokal och tider meddelas längre fram).

Anmäl dig här

Om anmälan

Utbildningen är kostnadsfri. Återbud till erbjuden utbildningsplats lämnas senast 24 augusti. Platsen kan överlåtas till kollega inom samma målgrupp för utbildningen. Vid oanmäld frånvaro debiteras 1 200 kronor. Sjukdom och andra akuta förhinder kommuniceras med kontaktperson på Länsstyrelsen.

Antalet platser är begränsat till 26 st och Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att fördela platserna. Vid mindre än 20 deltagare ställs utbildningen in. Du kommer att få ett mejl med besked om plats eller ej efter att anmälningstiden har gått ut.

OBS! Om ni är två från samma arbetsplats behöver båda anmäla sig separat.

Krav

Deltagare ska vid anmälan uppge att chef godkänt deltagande i utbildningen och att det i tjänsten ingår att möta våldsutövare i samtal. Chef/arbetsledare kommer också att inbjudas till ett separat informationsmöte digitalt.

VAR:
Göteborg, närmare plats meddelas senare
KOSTNAD:
Gratis
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
10 jun 2022

Kontakt