22 sep 2022 klocka 09.00 - 16.00

Delregional träff i Skara med temat gestaltad livsmiljö

Stadssiluett i gul linje.

Länsstyrelsen bjuder in till en delregional träff för att på ett så bra sätt som möjligt beröra temat gestaltad livsmiljö.

Vi kommer under dagen att få se exempel från olika kommuner i länet hur dom arbetar strategiskt och i sina planeringsprojekt med gestaltningsfrågor. Vi kommer även att beröra det strategiska arbetet utifrån metodiken för arkitekturstrategier och prata om gestaltad livsmiljö med koppling till barnkonventionen samt ett kulturmiljö perspektiv.

Ett mer detaljerat program kommer cirka tre veckor innan uttalat datum, men du kan anmäla dig redan nu via vår hemsida Sprid gärna informationen vidare till kollegor som kan vara intresserade!

Varmt välkomna!


09:00–10:00 Andreas Lidholm, länsarkitekt på Länsstyrelsen, hälsar välkomna och ger inspel i några olika frågor utifrån Länsstyrelsens horisont. Skara kommun berättar om aktuella planeringsfrågor och projekt m.m.

10:00–10:30 Unni Liljegren, samordnande arkitekt på Länsstyrelsen, berättar om Boverkets vägledning om arkitekturstrategier som publicerades 2020 för att ge stöd och kunskap i arbetet med att gestalta våra gemensamma livsmiljöer. En arkitekturstrategi kan fungera som ett viktigt dialogverktyg i syfte att höja kvalitetsdiskussionerna i olika projekt kopplat till planering och byggande. Vilka kan nyttorna vara med en arkitekturstrategi? Hur kan processen se ut när en strategi tas fram? Vad bör finnas med i en arkitekturstrategi och hur kan den tillämpas? Och vilka goda exempel finns att inspireras av?

10:30–11:00 Mingelpaus

11:00–11:30 Frida Forsman, Stina Nilsson och Alexandra Romanov från Mölndals Stad presenterar kommunens arbete med en arkitekturpolicy med tillhörande dialogverktyg. Vi kommer att få höra om innehållet, resan från idé till färdigt material samt de utmaningar de stött på under resans gång.

11:30–12:00 Mariette Johnsen, planarkitekt i Lidköpings kommun, utgår från vad en god gestaltad livsmiljö är för Lidköping och berättar om en framgångsrik arbetsbetsprocess för välförankrade detaljplaner med gestaltad livsmiljö i fokus.

12:00–13:00 Lunch på egen bekostnad

13:00–13:30 Unni Liljegren, samordnande arkitekt på Länsstyrelsen, presenterar delar av Länsstyrelsens arbete med gestaltad livsmiljö, bland annat arbetet om regional karaktär.

13:30–14:00 Tibro kommun beskriver sitt arbete kring gestaltad livsmiljö utifrån olika projekt och processer: medborgardialog om stationsområdet, ArkDes Open Call, gestaltning med koppling till ny ÖP och byggnation av ett nytt scentak i stadsparken i samarbete med Tibro Hantverksakademi. Hur kan dessa exempel skapa en verktygslåda för en kommuns arbete med gestaltad livsmiljö.

14:00–14:30 Paus med kaffe

14:30–15:00 Johan Apelman, antikvarie på Länsstyrelsen, och Marie Odenbring Widmark, VGR – Förvaltningen för kulturutveckling, berättar om kulturmiljön som uttryck, resurs och attraktionskraft i Skaraborg: vad vore: vad vore Skaraborg utan sina historiska stadskärnor?

15:00–15:30 Lisa Wistrand, samhällsplanerare på White Arkitekter, berättar om barns plats i den gestaltade livsmiljön – vårt ansvar och våra möjligheter att forma jämlika, inkluderande och stärkande uppväxtmiljöer. Vilket ansvar har vi inom branschen? Vilken roll och möjlighet att stärka barnrättsperspektivet har vi inom planering och gestaltning?

15:30–15:45 Avslutande reflektioner av Andreas Lidholm, länsarkitekt, Länsstyrelsen

VAR:
Aulan i Skara Stadshus, Södra Kyrkogatan 2
KOSTNAD:
Kostnadsfritt, lunch på egen bekostnad
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
20 sep 2022

Anmäl dig

Kontakt

Andreas Lidholm

Länsarkitekt