Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

08 sep 2022 klocka 08.30 - 12.00

Funktionshindersperspektivet: ett verktyg för god folkhälsa

Vinjett

Länsstyrelsen i Västra Götaland bjuder in till en konferens med fokus på hur funktionshindersperspektivet kan stärkas inom det kommunala och regionala folkhälsoarbetet.

 Var femte person i Sverige har någon form av funktionsnedsättning. De får inte samma förutsättningar som andra att vara delaktiga i samhället fullt ut och skillnaderna i levnadsvillkor är stora. I många av de områden som stärker folkhälsan har personer med funktionsnedsättning sämre villkor än övriga befolkningen. Det finns väsentliga skillnader både vad gäller inkomst, delaktighet på arbetsmarknaden, hälsa och levnadsvanor. Kommuner och regioner spelar därför en avgörande roll för förbättrade levnadsvillkor och ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Denna konferens har fokus på hur funktionshindersperspektivet kan stärkas inom det kommunala och regionala folkhälsoarbetet. Under dagen presenterar Folkhälsomyndigheten en nulägesbild av levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning och Länsstyrelsen lyfter grunderna i funktionshinderspolitiken med fokus hur folkhälsa och funktionshindersperspektivet hänger samman. Dessutom kommer fler programpunkter att tillkomma. Så passa på att anmäla dig redan nu!

Målgrupp

Konferensen riktar sig till dig som arbetar som tjänsteperson, chef eller politiker med folkhälsa, funktionshindersfrågor, mänskliga rättigheter, och/eller social hållbarhet i kommun eller region.

VAR:
Konferensen kommer att genomföras digitalt. Länk och praktisk information kommer att skickas ut i god tid till dig som anmält dig.
KOSTNAD:
Anmälan är kostnadsfri för alla deltagare.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
29 aug 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Sista anmälningsdag är den 29 augusti klockan 23.59.


Exempelvis teckentolk

Kontakt