Risk för vattenbrist i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

01 sep 2022 klocka 13.00 - 15.00

Handläggarträff – Serveringstillstånd och folköl

Grön linje i form av ett landskap och stad i siluett.

Den 1 september är det dags för Länsstyrelsens handläggarträff för alkoholhandläggare i Västra Götaland. Handläggarträffen hålls i form av ett Skypemöte, för att så många som möjligt ska kunna delta.

Nedan följer ett par ämnen som vi har identifierat som aktuella. Vår tanke är att dessa ämnen lämpar sig som diskussionsämnen så förbered gärna tankar och synpunkter inför handläggarträffen.

  • Inventering av kommunernas behov av tillsynsvägledning och utbildning från Länsstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. Vad behöver förbättras?
  • Länsstyrelsens tillsyn över kommunerna 2023–2027. Vilket innehåll och utformning bör Länsstyrelsens tillsyn ha?
  • Påverkan från politiker, chefer och utomstående på handläggning av ärenden om serveringstillstånd. Hur stort är problemet och vad behöver vi göra?

Vi har också några informationspunkter:

  • Länsrapport 2020 – En sammanfattning
  • Gårdsförsäljning – Läget i lagstiftningsprocessen
  • Folkhälsomyndighetens utbildningsinsats enligt alkohollagen – Vad kan vi förvänta oss och när kommer den.

Det finns även möjlighet att framföra önskemål om ytterligare ämnen att ta upp på handläggarträffen.

VAR:
Skypemöte (länk skickas dagen innan)
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
25 aug 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 25 augusti klockan 23.59.

Kontakt