Risk för vattenbrist i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

25- 27 aug 2022 klocka 12.00 - 18.00

Länsstyrelsen deltar på Frihamnsdagarna

Frihamnsdagarna. Foto: AnnaCarin Isaksson

I år är Länsstyrelsen partner och medverkande på Frihamnsdagarna. Vi kommer att lyfta arbetet med det hållbara samhället och delta i dialoger om hur vi skapar en levande och uthållig demokrati.

Frihamnsdagarna genomförs för andra året i rad på Bananpiren i Göteborg den 25 - 27 augusti. Dagarna är en arena liknande Almedalen för samtal och seminarier om politik och samhällsfrågor.

Länsstyrelsen har i uppdrag att främja, förankra och försvara demokratin. Frihamnsdagarna är en möjlighet för oss i arbetet med att stärka demokratin.

Välkommen att ta del av våra seminarium och delta i samtal och möten om våra viktigaste samhällsutmaningar:

Ett hotat demokratiskt samtal?

En stark demokrati förutsätter välinformerade och aktiva medborgare som i ett öppet och inkluderande demokratiskt samtal kan ta del av och utbyta åsikter om samhällets tillstånd och utveckling. Digitaliseringen har skapat fantastiska möjligheter för människor att ta del av information och kommunicera uppfattningar, idéer och åsikter med varandra.

Samtidigt har utvecklingen på senare år tydliggjort att det också finns baksidor med digitaliseringen. Samma innovativa teknologier som för människor samman kan användas för att göra intrång i människors privatliv och polarisera samhällsdebatten. De är kraftfulla verktyg för desinformation och propaganda.

Samtalet leds av Göteborgs-Postens chefredaktör Christofer Ahlqvist.

Var: Ebbe (tältscen)

När: Torsdag 25 augusti, 13:55–14:35

Seminariet teckentolkas.

Kvinnorna och kapitalet

I Sverige äger kvinnor ungefär hälften så mycket som män sett till ägande av bland annat företag, aktier, skog, mark och fastigheter. Ownershift är en partipolitiskt obunden tankesmedja som verkar för kvinnors ökade ägande i syfte att öka kvinnors ekonomiska autonomi och möjligheter att forma vårt samhälle. Här handlar det om forskning av kapital i Sverige, och vad vi kan göra för att undanröja hinder och nå jämställt ägande.

Fredrika Bremer-förbundet är Sveriges äldsta förbund för jämställdhet med uppgift att förverkliga jämställdhet mellan kvinnor och män. De berättar om hur du kan ta del av Livslång ekonomi för att utveckla ditt egna, din förenings eller din arbetsplats hållbarhetsarbete för en mer jämställd ekonomi.

Var: Ebbe (tältscen)

När: Torsdag 25 augusti, 14:50–15:30

Seminariet teckentolkas.

Vad krävs för att Västsveriges industrier ska klara klimatomställningen?

Klimat 2030, i samarbete med Västra Götalandsregionen.

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. Problemen som uppkommer till följd av klimatförändringarna är globala, men lösningarna måste ske lokalt. Den västsvenska industrin har allt att vinna på att gå före i klimatomställningen. Lyssna på Frances Sprei från Forskarrådet för Västra Götalands klimatomställning och Anna Berggren, vice president sustainability at Perstorp Group och ledamot i det nya Rådet för industriomställning Västra Götaland. Vad krävs för att vi ska kunna ta ytterligare steg och ligga före i klimatomställningen?

Var: Ingrid (tältscen)

När: Fredag 26 augusti kl.15:00–15:40

Det demokratiska utanförskapet

Det finns idag stora skillnader i delaktighet i den svenska demokratin. Olika grupper står utanför och känner sig inte delaktiga. Du kommer att få lyssna på Erik Lundberg, forskare vid Högskolan i Dalarna, som kommer att prata om hur utanförskapet blir tydligast i de allmänna valen.

Hur ser det ut i praktiken? Hur jobbar kommunerna för att lyfta invånarna och minska ojämlikheterna i kommunen? Det kommer Aldina Mehmedovic och Ernest Radal från Göteborgs Stad att prata om.

Var: Ebbe (tältscen)

När: Lördag 27 augusti, 13:00–13:40

Seminariet teckentolkas.

Ditt första val?

Hur fungerar valsystemet i Sverige? Och varför ska vi egentligen rösta? Här får du veta mer om det svenska valsystemet och lyssna till ett samtal med unga förstagångsväljare som diskuterar varför det är viktigt att använda sin rösträtt. Vad får dem att gå till vallokalen?

Var: Ebbe (tältscen)

När: Lördag 27 augusti, 14:00–14:40

Seminariet teckentolkas.

Hela programmet

Du hittar hela programmet för Frihamnsdagarna 25-27 augusti på Frihamnsdagarnas webbplats.

Hela programmet, Frihamnsdagarnas webbplats Länk till annan webbplats.

VAR:
Bananpiren, Göteborg
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
Ingen anmälan krävs

Kontakt