Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

19 aug 2022 klocka 09.30 - 11.30

Planeringsinriktning för civilt försvar och höjd beredskap för Västra Götalands län - Göteborg

Vinjett

Vi bjuder in till presentation och delgivning av Planeringsinriktning för civilt försvar och höjd beredskap för Västra Götalands län.

Vid mötet kommer Länsstyrelsens övergripande planeringsinriktning för arbetet med det civila försvaret och höjd beredskap för Västra Götalands län att presenteras och delges. Planeringsinriktningen innehåller ingångsvärden som länets aktörer behöver förhålla sig till i sin egen beredskapsplanering.

Totalförsvaret ska utformas och dimensioneras för att kunna möta ett väpnat angrepp, inbegripet krigshandlingar på svenskt territorium. Därutöver behövs även en ökad förmåga och planering för att kunna hantera den breddade hotbilden från främmande makt som är aktuell i alla konfliktnivåer.

Planeringsinriktning för civilt försvar och höjd beredskap för Västra Götalands län syftar till att utgöra underlag för den fortsatta planeringen. Den ska vidare bidra till förmåga att ställa om verksamheter i länet från fredstida krishantering och beredskap till den verksamhet som ska bedrivas under höjd beredskap.

Länets aktörer ska ha beredskap och förmåga till ledning och samordning under höjd beredskap. Planeringsinriktningen ska inrikta, vägleda och stödja kommunerna i deras planläggning. Den ska även vara ett stöd för myndigheter med anknytning till länet.

Målgrupp

Kommunstyrelsens ordförande och oppositionsråd, krisberedskapssamordnare eller motsvarande. Antalet platser i hörsalen är begränsat varför antalet deltagare från varje kommun endast kan vara tre stycken.

VAR:
Hörsalen, Länsstyrelsen Västra Götalands län, Stora Badhusgatan 2B, Göteborg
KOSTNAD:
Dagen är kostnadsfri. Frukostfralla ingår för alla deltagare.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
05 aug 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det finns 95 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 5 augusti klockan 23.59.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt