Risk för vattenbrist i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

01 jun 2022 klocka 09.00 - 12.10

Webbinarium: Demokrati och jämlika val

Vinjett

Välkommen till ett webbinarium med fokus på jämlika val och det demokratiska utanförskapet. Länsstyrelsen är en regional valmyndighet arbetar med administrativ handläggning av till exempel valdistrikt. Länsstyrelsen arbetar även med information och utbildningsinsatser.

I regeringens demokratistrategi identifieras tre utmaningar: demokratiskt utanförskap, antidemokratiska krafter och ett hotat demokratiskt samtal. Vad behöver vi göra framåt för att främja, förankra och försvara demokratin för alla? Detta webbinarium riktar sig till dig som är förtroendevald, tjänsteperson eller verksam i civilsamhället och arbetar med frågor kopplade till demokrati och jämlikhet.

Innehåll:

  • Statistik och forskningsläget
  • Demokratiskt utanförskap
  • Motverka desinformation

Målgrupp

Förtroendevalda och tjänstepersoner samt representanter för civilsamhället.

Program

09:00 Välkomna!
Diana Lugero och Joana Ivarsson Vitório Länsstyrelsen Västra Götaland

09:05 Länsstyrelsens som valmyndighet och uppdrag
Ulla Bäckekihl Länsstyrelsen Västra Götaland

09:20 Vikten av valdeltagande utifrån ett demokratiperspektiv
Nora Theorin doktor, Göteborgs Universitet

10:00 Informationspåverkan och de allmänna valen
Catrin Huss och Andreas Edevald, Myndigheten för psykologiskt försvar

10:30 Paus

10:45 Inkludering och tillgängliga val
Erik Lindqvist och Linnea Björk Länsstyrelsen Västra Götaland

11:10 Ungas delaktighet och inflytande: Skolval 2022 till riksdagen
Rebecka Hinn MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor)

11: 35 Lokal demokrati – arbetet med att främja delaktighet och stärka demokratin
Cecilia Gärdén och Ebba Kostmann Västra Götalandsregionen

12:05 Summering av dagen

12:10 Avslut

VAR:
Konferensen genomförs digitalt. Länk och praktisk information kommer att skickas ut i god tid till dig som anmält dig.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
25 maj 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 25 maj klockan 23.59.

Kontakt