Risk för vattenbrist i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

31 maj 2022 klocka 09.00 - 12.00

Fältvandring regenerativt och ekologiskt lantbruk

Foto: Lina Morin

Är du intresserad av hur regenerativa metoder fungerar i ekologisk växtodling? Följ då med oss till Roland Höckert på Godegården så tittar vi och pratar om exempel och erfarenheter.

Det talas mycket om regenerativa produktionsmetoder för både växtodling och djurhållning. Mycket hänger ihop med att gynna ekosystemen på gården men det är komplexa frågor.

Roland Höckert bedriver ekologisk växtodling sedan många år och har provat olika metoder för att öka marklivet. Bland annat bidrar hans fårbesättning till ogrässtrategin på gården genom att beta klöverfrövallen. Han har också provat att inokulera mykorhiza i marken för att förbättra marklivet, strukturen och bördigheten. Vi gräver, tittar och pratar om hur ett regenerativt odlingssystem kan se ut och vilka erfarenheter som finns hos deltagarna.

Utifrån fältvandringen vill vi också erbjuda ett nätverk för intresserade och engagerade lantbrukare i Västra Götaland.

Medverkande

  • Roland Höckert, Godegården, Järpås
  • Åsa Flodin, rådgivare eko & greppa näringen på Länsstyrelsen
  • Lina Morin, rådgivare eko & andelsjordbruk, Länsstyrelsen
  • Vi börjar med fikastund för den som vill ta med fikakorg.

Målgrupp

Kursen vänder sig till lantbrukare som är intresserade av regenerativa och ekologiska produktionsmetoder. Denna kurs finansieras med medel från landsbygdsprogrammet

VAR:
Godegården, Järpås (Vägbeskrivning skickas ut efter anmälan)
KOSTNAD:
Kursen är kostnadsfri
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
27 maj 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 27 maj klockan 23.59.
Eu-flaggan

Kontakt