Risk för vattenbrist i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

19 maj 2022 klocka 13.00 - 14.00

Drop-in möte om klimatanpassning

Vinjett

Välkommen till ett drop-in möte om klimatanpassning.
Drop-in möten är ett nytt koncept som vi testar i år inom ramen för Länsstyrelsens klimatanpassningsuppdrag.

Tema: Gemensamhetsanläggningar

På detta drop-in möte fokuserar vi på gemensamhetsanläggningar. Att
bilda gemensamhetsanläggningar har gjorts sedan länge, men då oftast för
vattenanläggningar med mera. Att bilda sådana för klimatanpassningsåtgärder har på senare tid uppmärksammats som en möjlighet. Ni kommer under drop-in mötet att få lyssna och ställa frågor till Magnus Bäckström från Lantmäteriet.

Syfte med drop-in mötena

Drop-in mötena ingår i vårt arbete med att främja mellankommunal samverkan i klimatanpassningsarbetet. Vi vill med drop-in mötena erbjuda en arena och mötesplats för samtal, information och erfarenhetsutbyte gällande klimatanpassning – mellan Länsstyrelsen, andra statliga myndigheter och kommunerna och mellan länets kommuner. Träffarna kommer att ha olika teman.

Avgränsning

Drop-in mötena är inte avsedda för att diskutera enskilda ärenden som kommunen har hos Länsstyrelsen. Dessa hanteras i ordinarie kanaler och
forum för plan- och tillståndsprocesser.

Målgrupp

Tjänstepersoner i länets kommuner, som på olika sätt arbetar med
klimatanpassning, eller med uppgifter där hänsyn behöver tas till påverkan
från klimatförändringen och dess effekter.

Anmälan

Ingen anmälan krävs.

Praktisk information

Anslut till Skype-mötet Länk till annan webbplats.

Om du har anslutningsproblem kan du prova Skype Web App Länk till annan webbplats..

Du kan även ansluta till mötet via telefon: 010-2230230,,115157906# (Vanersborg DialIn)

Konferens-ID: 11515790

Inställningar för konferens med uppringning och hantering av PIN-kod Länk till annan webbplats.

Anslutningsinformation och hjälp vid onlinemöten med Länsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Du kan skicka in frågor i förväg utifrån temat, men du kan också ställa frågor spontant under mötet. Om vi inte kan svara direkt, noterar vi frågan och återkommer

Vi tar inga officiella mötesanteckningar, utan alla får notera det de vill ta med sig.

Varje drop-in möte kommer att inledas med information från Länsstyrelsen eller annan inbjuden föreläsare. Därefter har vi tid för frågor och dialog.

VAR:
Digitalt via Skype
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
Ingen anmälan krävs

Kontakt

För mer information och för att skicka in frågor på temat i förväg, kontakta:

Anna Georgieva Lagell
Klimatanpassningssamordnare
010-224 45 05
anna.georgieva.lagell@lansstyrelsen.se

Kontakt