Risk för vattenbrist i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

15 jun 2022 klocka 12.30 - 15.45

Social hållbarhet: från perspektivträngsel till perspektivgemenskap

Vinjett

En eftermiddag med fokus på arbete med horisontella perspektiv. Flera kommuner berättar hur de med olika arbetssätt skapat bättre förutsättningar för att få arbetet att leva på tvären i organisationen. Sveriges Kommuner och Regioner presenterar ett stödmaterial för arbetet med horisontella perspektiv och Länsstyrelsen lyfter möjligheten till fortsatt stöd.

Arbetet för jämlikhet utgår från mänskliga rättigheter, folkhälsa och hållbarhet. I offentlig sektor förväntas vi arbeta utifrån flera dimensioner, rättighetsområden och politiska mål. Dessutom vet vi att arbetet behöver ta avstamp i varje unik människas förutsättningar och levnadsvillkor. Det ställer i sin tur krav på att horisontella frågor så som barnrätt, jämställdhet och funktionsrätt samordnas. Vi behöver ta oss från perspektivträngsel till en perspektivgemenskap.

Målgrupp för dagen är alla i Västra Götaland som är verksamma som strateger, analytiker, chefer och förtroendevalda och arbetar med frågor inom folkhälsa, mänskliga rättigheter, barnrätt, funktionsrätt, jämställdhet, Agenda 2030 och/eller social hållbarhet.

12.30 Hur börjar vi resan från perspektivträngsel till perspektivgemenskap?
Linnéa Björk och Erik Lindqvist, Länsstyrelsen Västra Götaland

13.00 Samordning av horisontella perspektiv
Hanna Lind, handläggare, Sveriges Kommuner och Regioner

13.45 Paus

14.00 Trollhättan har skapat ett politiskt driv på tvären
Katarina Nyman, hållbarhetsstrateg, Trollhättans Stad
Monica Hanson, kommunalråd och ordförande för utskottet för social hållbarhet, Trollhättans Stad

14.25 Kungälv integrerar social hållbarhet i fysisk planering
Johan Sjöholm, utvecklingsledare folkhälsa, Kungälvs kommun

14.50 Paus

15.05 I Borås samlas perspektiven i ett rättighetsnätverk
Emma Lingefelt, Mänskliga rättighetsstrateg, Borås Stad

15.30 Fortsatt stöd från Länsstyrelsen
Linnéa Björk och Erik Lindqvist, Länsstyrelsen Västra Götaland

15.45 Avslut

VAR:
Digitalt möte. Länk och praktisk information kommer att skickas ut i god tid till dig som anmält dig.
KOSTNAD:
Gratis
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
10 jun 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 10 juni klockan 23.59.

Kontakt

Erik Lindqvist, Länsstyrelsen erik.o.lindqvist@lansstyrelsen.se

Linnéa Björk, Länsstyrelsen linnea.bjork@lansstyrelsen.se

Kontakt