28 mar 2022 klocka 13.00 - 15.30

Medel att söka för ett socialt hållbart Västra Götaland 2022

Vinjett

Välkommen till ett informationstillfälle om stöd och bidrag att söka för ökad social hållbarhet i Västra Götalands län.

Social hållbarhet handlar om människors livsvillkor och möjligheterna att förbättra dem. För att uppnå ett socialt hållbart samhälle behövs satsningar på bland annat folkhälsa, mänskliga rättigheter, integration, jämställdhet och delaktighet.

Vid detta tillfälle kommer olika myndigheter och fonder presentera bidrag de fördelar kopplade till social hållbarhet.

Vi håller ytterligare ett informationstillfälle den 25 mars kl 9-12. Observera att det är olika program och medverkande för de olika dagarna.

Målgrupp

Vi vänder oss till dig som är verksam inom kommunal verksamhet, regional verksamhet eller inom civilsamhället.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

MUCF fördelar varje år mellan 300 och 500 miljoner kronor i statsbidrag. Statsbidragen går till barn- och ungdomsorganisationer, etniska organisationer och hbtq-organisationer samt till projekt som handlar om demokrati- och inflytandefrågor, diskriminering samt rasism.

Myndigheten för ungdoms- och vcivilsamhällesfrågor (mucf.se) Länk till annan webbplats.

Svenska ESF-rådet

Svenska ESF-rådet är den myndighet som förvaltar Europeiska socialfonden, EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. Under programperioden 2014–2020 har Svenska ESF-rådet i Västsverige fördelat cirka 1 miljard kronor till olika lokala och regionala sysselsättningsprojekt som har handlat om kompetensutveckling, att stötta individer till arbete och studier samt integrationsinsatser. Offentliga, ideella och privata organisationer har fått stöd. Nu väntar en ny programperiod runt hörnet där nya pengar ska lysas ut.

Svenska ESF-rådet (esf.se) Länk till annan webbplats.

Brottsförebyggande rådet (Brå)

Brå beviljar ekonomiskt stöd till utvärderingar och uppföljningar av brottsförebyggande insatser. Dessa kan ha initierats och genomförts i samverkan med en eller flera aktörer, som till exempel mellan kommun, polis, näringsliv, civilsamhälle eller andra organisationer.

Brottsförebyggande rådet (bra.se) Länk till annan webbplats.

Brottsoffermyndigheten

Brottsofferfonden finansierar projekt som bidrar till att öka kunskapen om brottsoffer samt till förbättrat bemötande och stöd till brottsoffer. Civilsamhällets organisationer samt offentliga och privata verksamheter kan ansöka om projektbidrag.

Brottsoffermyndigheten (brottsoffermyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Kulturrådet

Kulturrådet verkar för kulturens utveckling och tillgänglighet och fördelar årligen runt 2,4 miljarder kronor i statsbidrag. Mer än hälften, ca 1,4 miljarder kronor, går till regionerna och fördelas inom ramen för kultursamverkansmodellen. Resten går till det fria kulturlivet samt kommunal och statlig verksamhet. Två prioriterade områden för Kulturrådet är barn och unga samt nationella minoriteter. Ca 500 miljoner kronor går till verksamhet för barn och unga, och 2022 ca 22 miljoner till nationella minoriteters kultur.

Kulturrådet (kulturradet.se) Länk till annan webbplats.

Allmänna Arvsonden

De arv som Allmänna arvsfonden förvaltar möjliggör att cirka fyrahundra projekt i civilsamhället får ekonomiskt stöd varje år. Projekten är i alla storlekar, spridda över hela landet och är av ideell karaktär till förmån för barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning. Projekten bedöms utifrån hur utvecklande de är för målgruppen. Andra viktiga kriterier för att få pengar är målgruppens delaktighet i projekten, att det finns en plan för överlevnad efter projektsavslut och att projekten vilar på en demokratisk grund.

Allmänna arvsfonden (arvsfonden.se) Länk till annan webbplats.

13.00 Välkommen

Aktuella utlysningar

13.10 MUCF

13.30 Svenska ESF-rådet

13.50 Paus

14.05 Brottsförebyggande rådet (Brå)

14.25 Brottsoffermyndigheten

14.45 Paus

14.50 Kulturrådet

15.10 Allmänna arvsfonden

15.30 Avslut

Mer information

Webbsändningen är kostnadsfri men anmälan behövs för deltagande.

Informationstillfällena arrangeras av Länsstyrelsen Västra Götaland och Västra Götalandsregionen.

VAR:
Digitalt
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
25 mar 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 25 mars klockan 23.59.

Kontakt

Kirsten Brogaard
Utvecklare
010-224 45 28
kirsten.brogaard@lansstyrelsen.se

Sofia Emanuelsson
Regionutvecklare
0722-09 06 98
sofia.a.emanuelsson@vgregion.se

Kontakt