08 apr 2022 klocka 09.00 - 12.00

Tillgänglighet i naturen

Familj vid Hornborgasjön. Foto: Jesper Anhede.

Foto: Jesper Anhede.

Välkommen till en digital temadag om hur vi kan göra naturen tillgänglig för fler människor.

Denna digitala konferens kommer att fokusera på lösningar kring de utmaningar som finns för att göra naturreservat och andra naturområden tillgängliga för fler besökare oavsett funktionsvariation.

Målgrupp

Du som jobbar med naturförvaltning, naturinformation, föreningsliv, politik eller på annat sätt berörs.

Program

8.45-9.00 Teknikgenomgång och fika

9.00 Introduktion

9.10 Tips på hur tillgänglighet kan lyftas in i verksamheten
Länsstyrelsens olika avdelningar berättar om hur de jobbar med tillgänglighet, fysiskt, digitalt och i övrig verksamhet.

9.30 Satsning på bra tillgänglighet vinner alla på
Lars-Göran Wadén är en flitig debattör, engagerad i Boverkets samråd med funktionshinderrörelsen, författare till boken ”Livet rullar vidare” och driver en populär blogg med samma namn. Den här gången vill han visa på att åtgärder för förbättrad tillgänglighet till naturen är en vinst för alla människor som vill ut i naturen. Han är först i Sverige att i domstol testat lagstiftningen som betraktar otillgänglighet som diskriminering.

10.00 Skapa möjligheter för alla målgrupper att lättare ta sig ut i naturen
Katrin Jones Hammarlund är bland annat projektledare vid Institutionen för stad och land; Centrum för naturvägledning (CNV). Verkar för att få fler naturvägledare med olika bakgrunder och som pratar olika språk. Därutöver har hon jobbat med inventering av tillgänglighet i naturområden. Katrin delar med sig av sina erfarenheter.

10.30 Paus

10.40 Behov och begränsningar för naturbesök
Anders Andrae driver företaget Willut som anordnar vandringar i skogen för människor med olika funktionsvariationer. Han samlar in kunskap från olika gruppers behov och begränsningar för att komma ut i skogen. Han har besökt många områden och kommer att visa bilder på både bra och dåliga lösningar. Han gör många egna guidningar i olika delar av Sverige.

11.10 Inkluderande friluftsmiljöer för alla!
Kristin Godtman Kling, Mittuniversitetet berättar om att dagens friluftsliv inte sker på lika villkor. Det behövs mer kunskap om hur besöksmålen i naturen ska bli mer inkluderande. Hon visar resultat från forskningsprojektet ”Tillgängliga och inkluderande naturmiljöer”, vid Mittuniversitetet och Östersunds kommun. Syftet är att identifiera inom vilka områden som naturturismföretag och offentlig friluftslivsförvaltning kan öka tillgängligheten för alla människor.

11.40 LONA-exempel och var finns pengarna?
Anna Karlsson, Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Borås stad redogör för deras LONA-projekt. Vilka utmaningarna har varit, exempel från projekten och hur medborgarna tagit emot resultaten. Marja Nordin, Länsstyrelsen, berättar om hur LONA-medel söks och vad som är bra att tänka på i en ansökan.

12.00 Avslutning

VAR:
Digitalt.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
05 apr 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 5 april klockan 23.59.

Tillgänglighetsanpassning

Har du särskilda önskemål om tillgänglighetsanpassning? Maila till friluftsliv.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Kontakt