21 jan 2022 klocka 08.00 - 10.10

Organiserad brottslighet och kriminella miljöer – Så skyddar du ditt företag

Vinjett

Välkommen till ett webbinarie om hur den organiserade brottsligheten breder ut sig i Sverige, vilka risker du kan stå inför i din vardag och hur du kan skydda dig och din verksamhet från att hamna i samröre med fel samarbetspartners, delägare, kunder, hyresgäster eller leverantörer.

Det fanns en tid när en kofot räckte som brottsverktyg. För många av dagens kriminella personer är det i stället ett företag och förmågan att fylla i snåriga blanketter som möjliggör brott. Företag och dess ägare har därför kommit att bli offer för den organiserade brottsligheten.

Länsstyrelsen Västra Götaland tillsammans med Svenskt Näringsliv och Ekobrottsmyndigheten bjuder därför in till ett webbinarium med fokus på den organiserade brottsligheten och vad du som företagare ska tänka på för att undvika att hamna snett.

Program

Nationella mål och satsningar för att motverka organiserad brottslighet: Lars Westbratt, Statssekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson. Med ansvar för bland annat frågor som rör brottsförebyggande arbete, civilrätt, brottsoffer och rättsväsendet i stort.

Så påverkas företag av organiserad brottslighet i Sverige i dag: Per Wadhed, polisöverintendent och chef för Sekretariatet för myndighetssamverkan, Polisen Nationella Operativa Avdelningen, Noa

Aktuell bild av näringslivets brottsutsatthet och dess konsekvenser och kostnader: Karl Lallerstedt, ansvarig för säkerhetspolicyfrågor på Svenskt Näringsliv

Vad ligger bakom definitionen organiserad brottslighet och hur tar den sig uttryck i Sverige: Amir Rostami, polis, författare, doktor i sociologi och docent i kriminologi

Hur går det till att infiltrera ett företag, vilka branscher är mest sårbara för infiltration och hur kan infiltration motverkas? Johanna Skinnari, biträdande enhetschef på Brottsförebyggande rådet, Brå

Vet du vem du gör affärer med? Så lär du dig att undvika oseriösa aktörer: Miia Vuolama, Brottsförebyggande specialist, Ekobrottsmyndigheten

VAR:
Digitalt webbinarium
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
19 jan 2022

Kontakt