24 nov 2021 klocka 09.00 - 12.00

Webbinarium om tobaks- och nikotinanvändning bland barn och unga

Välkommen till ett webbinarium om tobaks- och nikotinanvändning bland barn och unga.

Välkommen till ett webbinarium om tobakanvändningens och nikotinanvändningens konsekvenser när det gäller barn och unga. Vi vill inspirera till hur man kan utveckla ett systematiskt tobaks- och nikotinförebyggande arbete i sin verksamhet.

Målgrupp

Webbinariet riktar sig till dig som arbetar med barn och unga i kommunal verksamhet som exempelvis skolan, hälso- och sjukvården eller idéburen verksamhet. Det riktar sig också till chefer och politiker.

Program

09.00-09.10 Välkommen! Länsstyrelsen i Västra Götaland och Göteborgs stad hälsar välkommen.

09.10-09.20 Hur ser ungdomars tobaksvanor ut i Västra Götaland? Maria Gäbel, regionutvecklare i Västra Götalandsregionen.

09.20-09.50 Att förebygga tobaks- och nikotinbruk bland barn och unga – möjligheter och utmaningar. Grete Fochsen och Åsa Lindbäck, utredare från Folkhälsomyndigheten.

09.50-10.00 Paus

10.00-10.20 Unga och nikotin – effekter av användning. Louise Adermark, docent i neurobiologi vid Göteborgs Universitet.

10.20-10.40 Från rökfria skolgårdar till tobaksfri skoltid. Niklas Odén, metodutvecklare och sakkunnig i tobaksfrågor.

10.40-11.00 Paus.

11.00-11.20 Om ungas attityder till tobak. Varför börjar unga och hur kan vuxna och samhället bättre stödja unga att förbli tobaksfria? Helen Stjerna, generalsekreterare från A Non Smoking Generation.

11.20-11.40 Lärdomar och utmaningar med att arbeta med tobaksprevention i skolan Ett samtal mellan Aleksandra Stojanovic, biträdande rektor på Nordlyckeskolan i Göteborg och Anna Falk, verksamhetschef och skolchef i Munkfors kommun.

11.40-11.55 Tid för frågor och kommentarer.

11.55-12.00 Avslut.

VAR:
Webbinariet sker digitalt via Youtube. Länk skickas ut senast dagen innan konferensen.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
17 nov 2021

Anmäl dig

Kontakt

Maribel Basualdo Raneskog

Länssamordnare ANDTS