23 nov 2021 klocka 13.00 - 15.30

Förnybar energi i smarta elnät

Solcellspaneler är uppställda på marken. I bakgrunden syns tre vindkraftverk.

Hur kan den förnybara elproduktionen integreras på ett smart sätt i det lokala elsystemet och bidra till att avlasta elnäten? Projektet Smart Förnybart arrangerar en regional dialog med workshop för Västra Götalands län den 23 november.

Kommuner, fastighetsägare och etablerade energiaktörer kan utveckla sin samverkan så att elnätet bättre räcker till för nya anslutningar: både ny lokal elproduktion och nya elanvändare, som ny bebyggelse, verksamheter och laddinfrastruktur.

Elnätsföretagens nätutvecklingsplaner behöver underlag från kommunalt översiktsarbete och näringslivets planer. Elproduktion och elanvändning har kopplingar till byggnaders uppvärmning och kylning samt elektrifierade transporter, så de kommunala energiplanerna har en viktig nyckelroll för att underlätta energiomställning och etablering av nya verksamheter.

Målgrupper för det regionala mötet:

En god dialog mellan aktörer som arbetar med förnybar elproduktion, fysiska planerare på kommunal och regional nivå, politiker, representanter från elnätsföretag och fastighets-/bostadsföretag samt lokala intresseorganisationer som näringslivsnätverk är viktigt för att bygga ett effektivt energisystem.

Som underlag för diskussionen finns tre webbsända frukostseminarier och olika kunskapsunderlag som tagits fram i projektet. Dessa går att se i efterhand på projektets webbplats:

Smart förnybart - Regionala dialoger om förnybar el i energisystemen - PowerCircle Länk till annan webbplats.

Om workshoppen

Mötet kommer ske i digitalt eller i hybridform (fysiskt och digitalt) kl. 13:00-15:30. Du anger i din anmälan om du önskar delta fysiskt eller digitalt.

Workshoppen har ett begränsat antal platser. Länsstyrelsen förbehåller sig därför rätten att vid behov prioritera bland deltagare för att få en bra balans av deltagare.

VAR:
Mötet sker både digitalt och fysiskt. Länk skickas ut till anmälda deltagare.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
16 nov 2021

Anmäl dig

Kontakt

Annah Lintorp
Telefon: 010-224 43 44
E-post: annah.lintorp@lansstyrelsen.se

Kontakt