Vind i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

24 nov 2021 klocka 09.00 - 15.30

Integrationsforum

Välkommen till ett webbseminarium på temat: Migration, Integration & Nyanländas etablering

Vi vänder oss till dig som är politiker, arbetar med eller är aktiv inom området migration och integration.

Du kommer bland annat att få lyssna på och ställa frågor till:

  • Sandros Scocco, författare till boken Och några antar jag är ok!
  • Andreas Johansson Heinö, författare till boken Anteckningar från kulturkriget

Ett genomgående tema på eftermiddagen är deltagande och delaktighet. Då kommer du bland annat att få veta mer om den förberedande informationen kvotflyktingar får innan de kommer till Sverige och om samhällsinformation till asylsökande.

Du kommer också få information om det nya material för samhällsorientering som Länsstyrelsen tagit fram. Vi kommer även att ta upp exempel på asylsökandes egenorganisering samt en framgångsrik satsning på unga långt från arbetsmarknaden.

Dagen avslutas med en presentation av projektet ”Jämställd etablering”.

09.00 Välkomna!

Landshövding Anders Danielsson hälsar välkommen

Kirsten Brogaard och Birgitta Guevara Länsstyrelsen, dagens moderatorer informerar om dagens upplägg samt möjligheten att ställa frågor till föreläsarna.

09.15 Hur mycket mångfald tål demokratin?

Andreas Johansson Heinö, ledarskribent och förläggare på Timbro förlag samt fil. dr. i statsvetenskap. Heinös senaste publikation är Anteckningar från kulturkriget (2021).

Heinö utgår i sin föreläsning från att Sverige i många avseenden är ett mångkulturellt samhälle med en stor mångfald av språk, religioner och kulturer. Men hur olika kan vi vara och ändå ha en fungerande demokrati och välfärdsstat? Vilken mångfald bör bejakas och vilka åtgärder kan behövas för att upprätthålla eller återskapa en gemensam nationell identitet?”

10.00 Paus

10.15 Flyktinginvandring och frågan om kostnaderna

Peo Hansen är professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet. I år kom han ut med boken A Modern Migration Theory: An Alternative Economic Approach to Failed EU Policy. Föredraget bygger på den här boken, vilken utkommer i svensk översättning i december: Migrationsmyten: Sanningen om flyktinginvandringen och välfärden – ett nytt ekonomiskt paradigm.

2015 var både regeringen och den ekonomiska expertisen övertygade om att det stora flyktingmottagandet skulle bli en dyr affär för Sverige. Men hur gick det egentligen? Svensk och internationell forskning är överens om att flyktinginvandring utgör en ekonomisk kostnad för det mottagande samhället – forskning som i sin tur gett bränsle åt det politiska samförståndet om att flyktingar belastar statsfinanserna och välfärden. I föredraget utmanar Peo Hansen denna slutsats samt det ekonomiska paradigm om ”sunda statsfinanser” som gör slutsatsen till synes självklar. Hansen visar att flyktinginvandringen aldrig varit finansiellt kostsam. Istället har den försett Sverige med reella resurser i form av arbetande människor som idag gör viktiga insatser inom en rad yrken, inte minst inom vård och omsorg. Detta har i sin tur bidragit starkt till att dämpa de negativa konsekvenserna av det demografiska åldrandet i Sverige.

11.00 Paus

11.15 Panelsamtal med politiker

Anders Carlberg, avdelningschef, Forskning, utveckling och utbildning (FoUU) på Västra Götalandsregionen kommer att leda samtalet. Bland deltagarna återfinns:

  • Ingvor Bergman (s) Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, Falköpings kommun
  • Stig Bertilsson (m) Kommunstyrelsens ordförande, Bengtsfors kommun
  • Marie Brynolfsson (v) Göteborgs Stad, Hisingen
  • Helena Holmberg (l) Regionråd, Västra Götalandsregionen
  • My Högfeldt (mp) Ledamot kommunstyrelsen, Mölndals Stad
  • Agneta Kjaerbeck (sd) Ledamot Kommunfullmäktige, Göteborg Stad

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 Samhällsinformation, samhällsintroduktion och samällsorientering för nya i Sverige

Migrationsverket berättar om förberedande insatser för kvotflyktingar uttagna för vidarebosättning till Sverige och om den samhällsintroduktion för nya asylsökande som startat hösten 2021.

Länsstyrelsen visar och berätta om det nya materialet och metodstödet som tagits fram inom ramen för samhällsorientering för nyanlända – en vidareutveckling av materialet Om Sverige. Det nya materialet lanseras på webbplatsen Informationsverige.se i början på november 2021.

14.00 Paus

Under pausen visas ett antal filmer i filmserien "Börja prata om" som är framtagna för samhällsorientering av MILSA utbildningsplattform och Informationsverige.se tillsammans.

14.15 Egenmakt och delaktighet

Bilal Almobarak från Support Group Network (SGN). SGN är en förening bildad av asylsökande på Restad Gårds asylboende i Vänersborg. Föreningen verkar för asylsökandes och nyanländas egenmakt och inkludering. SGN har tillsammans med Rädda Barnen bildat Re:ACT som bygger på medskapande, självorganisering och egenmakt och går ut på att främja självförtroende och en känsla av sammanhang hos asylsökande och nyanlända.

Lena Iselow från ViA - Västra Götalandsregionens Introduktion i Arbete. ViA är en satsning som erbjuder unga vuxna som står långt från arbetsmarknaden en chans att få en ettårig, betald anställning inom Västra Götalandsregionens egna verksamheter. ViA-metodiken bygger på individ-anpassad matchning mellan arbetsplats, handledare och individ och utgår från individens behov och förmåga. Hälften av deltagarna har utländsk bakgrund och resultatet är goda.

14.50 Erfarenheter från jämställd etablering

Petra Ornstein, berättar om Arbetsförmedlingens erfarenheter från socialfondsprojektet Jämställd etablering. Projektet syftade till att stötta utrikesfödda kvinnor till arbete, och parallellt generera evidens om hur det kan göras. Resultaten visar att breda grupper av nyanlända vill och kan göra ett arbetsmarknadsinträde, och att det är möjligt att uppnå jämställda resultat till rimlig kostnad.

15.25 Dagen avslutas

Kirsten Brogaard och Birgitta Guevara Länsstyrelsen, dagens moderatorer

Dagen arrangeras i samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

VAR:
Webbseminariet, du får en länk för att logga in efter anmälan.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
15 nov 2021

Anmäl dig

Kontakt