18 okt 2021 klocka 13.00 - 17.00

Fröodling – kurs

Blomstrande sommaräng

Vi vill få till fröodling i Västra Götaland!

Syftet är att få svenska ängsfröer med lokalt ursprung som såväl myndigheter som privatpersoner och lantbrukare kan använda när de anlägger eller restaurerar ängsytor i länet. Detta gynnar den biologiska mångfalden. Samtidigt kan fröodlingen ge dig extra inkomster till ditt lantbruk och gynna pollinatörer, och därmed skörden, på din gård. Under kursen får du lära dig mer om ängar, pollinatörer, hur fröodling går till i praktiken och hur det passar in i lantbruket.

Kursen riktar sig till dig som vill utöka din verksamhet med fröodling, vare sig du vill göra det helt i egen regi från sådd till försäljning eller om du föredrar att bli kontraktsodlare åt etablerat fröföretag, som sköter distribution och försäljning efter skörd.

Målgrupp

Lantbrukare eller odlare i Västra Götaland som är intresserade av att utöka sin verksamhet med fröodling, det vill säga odla ängsväxter för att skörda frön som kan användas till ängar i landskapet.

Övrigt

Ta med egen fika och kläder efter väder. Planen är att vara utomhus, men vid regn finns möjlighet att vara i skolans aula.

13.00-13.10 Inledning (Länsstyrelsen, Linda Karlsson/Marja Nordin)

13.10-13.30 Vikten av ängar och pollinatörer, minskad biologisk mångfald, behov att återskapa ängar och ökad efterfrågan på fröer (Länsstyrelsen, Linda Karlsson/Marja Nordin)

13.30-14.00 Behov av lokala svenska ängsfrön, vikten av genetisk variation och nordiska bin (Göteborgs Universitet, Åslög Dahl)

14.00-15.00 Pratensis verksamhet, hur fröodling går till, redskap som används, olika växters behov, utmaningar med fröodling och kontraktsodling (Pratensis, Mats Runesson)

15.00-15.15 Fika (egen medhavd)

15.15-15.45 Blommor i växtföljden hos grönsaksodlare, nyttoeffekten på odlingen av pollinatörer och andra nyttodjur mot skadegörare, producera solitärbin till försäljning samt system för att torka och samla frön i rum med golvvärme (Länsstyrelsen, Kirsten Jensen)

15.45-16.00 Hur frösådd passar in i lantbruket och i jordbrukarstöden, länsstyrelsens rådgivning och miljöstöd (Länsstyrelsen, Christina Åkerman)

16.00-16.30 Utsädeslagstiftning, ekologiskt heterogent växtförökningsmaterial och annan lagstiftning kopplat till fröodling (Jordbruksverket, Katarina Holstmark).

16.30-17.00 Vi tittar på blommande kantzoner och odlingar på skoljordbruket och får lära oss mer om skolans naturbetesmarker (Naturbruksskolan Uddetorp, Per Erik Larsson).

VAR:
Naturbruksskolan i Uddetorp, Skara.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
14 okt 2021

Anmäl dig

Kontakt