08 okt 2021 klocka 13.00 - 16.30

Gårdsbutik & gårdskafé - hur funkar det?

Foto: Amplifyphoto, Markus Holm, Westsweden.com

Är du intresserad av att starta och driva gårdsbutik eller gårdskafé på landsbygden? Då är du inte ensam. Många driver och utvecklar idag gårdsbutiker och säljer sina och andras produkter och förädlade livsmedel och mycket annat. Gårdskafé är idag ett lockande besöksmål på landsbygden.

Föreläsningen ger övergripande kunskaper och tips inför att bygga om äldre ekonomibyggnader, lagstiftning, livsmedelssäkerhet vid gårdscafé och logistik och lokalutformning.

Utbildning ger även kännedom om var det finns mer specifika kunskaper och information som berör det egna företagets verksamhetsområde.

Dagens föreläsare kommer från Hushållningssällskapet Västra. Deltar gör också två företagare som berättar om sina erfarenheter från att starta och driva gårdsbutik och gårdskafé.

Målgruppen är landsbygdsföretagare som vill utveckla verksamheten inom besöksnäringen.

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är den 4 oktober. Din anmälan är då bindande, vilket innebär att du får en faktura för hela deltagaravgiften. Vi skickar en kallelse till dig efter sista anmälningsdag.

Om du inte fått en bekräftelse på din anmälan inom 1 timme via e-post, hör av dig till Ann-Charlott Hajdu-Rafis så vi kan kontrollera att din anmälan är registrerad.

Om kursen är fullbokad kontakta kursansvarig: Ann-Charlott Hajdu-Rafis för att anmäla dig till reservlistan.

Telefon: 010-224 56 06

E-postadress: ann-charlott.hajdu-rafis@lansstyrelsen.se

VAR:
Temadagen är digital och hålls via Skype.
KOSTNAD:
Kostnaden är 300 kr exklusive moms. Faktura skickas ut efter temadagen är genomförd.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
04 okt 2021

Anmäl dig

Kontakt

Ann-Charlott Hajdu-Rafis

Rådgivare inom landsbygdsutveckling

Telefon: 010-224 56 06

E-post: ann-charlott.hajdu-rafis@lansstyrelsen.se

Eu-flaggan

Kontakt