19 okt 2021 klocka 09.00 - 15.00

Den kunskapsbaserade brottsförebyggande arbetsprocessen

Vinjett

Länsstyrelsen i Västra Götaland bjuder in till en heldagsutbildning om kunskapsbaserad brottsprevention och den brottsförebyggande arbetsprocessen.

Utbildningen genomförs i samarbete med professor Henrik Andershed vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet.

Utbildningens innehåll

Utbildningen ger kunskap om de områden som utgör grunden för ett kunskapsbaserat brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete: kartläggning, orsaksanalys, val av åtgärder och uppföljning/utvärdering. Utbildningen ger också översiktlig kunskap om centrala kriminologiska begrepp och teorier.

Utbildningen är en möjlighet att på ett koncentrerat sätt få kunskap om den brottsförebyggande arbetsprocessen. Ett mål med utbildningen är att kunskapen också ska nå målgrupper som inte har brottsförebyggande frågor som sitt huvudsakliga arbetsområde.

Det kommer vara kortare pauser under dagen, och avbrott för lunch kl. 12-13.

Vi vill påminna om att denna kurs gått vid flera tillfällen tidigare

Målgrupp

Representanter i lokala Brå, kommunala chefer och samordnare, politiker, kommunpoliser och andra som deltar i eller på annat sätt berörs av det lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet, exempelvis representanter från näringsliv och civilsamhälle.

VAR:
Digitalt via Skype
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
12 okt 2021

Anmäl dig

Kontakt

Camilla Tjernberg
Brottsförebyggande samordnare camilla.tjernberg@lansstyrelsen.se

Kontakt