29 jul 2021 klocka 18.30 - 21.30

ERFA-grupp ekologisk odling i Vadsbo

Välkommen på en ERFA-träff om ekologisk odling på KEAA Lantbruk, Mariestad, där vi kommer prata om:

  • Hur förbättra odlingen av proteingrödor och oljeväxter? Finns det nya proteingrödor vi kan odla?
  • Etablering och aktuella sorter av höstsäd
  • Hur stärker vi den biologiska mångfalden så den kan bidra till högre och säkrare skördar?
  • Vad behövs för att odla och sälja trädgårdsprodukter?

Dags att mötas igen i ERFA-gruppen för ekologisk odling i Vadsbo för en fältvandring. Vi kommer att titta på grödornas utveckling, och diskuterar om gödslingen och ogräsbekämpningen har gett bra effekt. Vi pratar också om förutsättningarna för yrkesmässig odling av trädgårdsprodukter – vilka resurser behövs och hur kan det stärka företaget? Du får också praktiska tips för blomstrimmor och biologisk mångfald som kan höja skördarna.

Vi träffas på KEAA Lantbruk, Eklunda och Hassle, Mariestad, där Jimmie Arvidsson och Bengt Engdahl visar oss runt. De driver KEAA Lantbruk tillsammans Bernt Arvidsson och Daniel Karlsson, och KEAA samarbetar med mjölkproduktionen på Månsagården. Vi tittar på höstraps, höstvete, åkerbönor/vårvete , havre och ev. slåttervall. På gården finns också en demonstrationsodling med olika proteingrödor.

Medverkar gör Kirsten Jensen, Länsstyrelsen.

Tag med dig kaffe och fika.

Vi tar en kortare fikastund, där vi fortfarande håller avstånd.

Vägbeskrivning skickas ut efter anmälan.

Försiktighetsåtgärder med anledning av Corona-pandemin

Om inte förutsättningarna ändras kan vi genomföra fältvandringen, med särskilda försiktighetsåtgärder och efter en riskbedömning. Vi begränsar antalet deltagare till 25 st., och anmälan är därför nödvändig. Om du har symptom på luftvägsinfektion ska du stanna hemma. Samåk inte med andra än de du normalt umgås med. På gården ska vi hålla avstånd mellan varandra, vi samåker inte och hälsar inte i hand. Vi har en gemensam fikastund efter fältvandringen, men var och en får ta med eget fika.

Välkomna till ett givande ERFArenhetsutbyte!

Tänk på smittskyddet och skydd mot markbundna växtföljdssjukdomar, kom i rena skodon.


VAR:
KEAA Lantbruk, Mariestad
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
27 jul 2021

Anmäl dig

Kontakt