06 jul 2021 klocka 18.30 - 21.00

ERFA-träff ekomjölk

Välkommen på en ERFA-träff ekomjölk på Vasängen utanför Hjo där vi kommer prata om:

  • Hur kan vi förbättra odlingen av proteingrödor?
  • Tips för effektivare betesdrift och det senaste om virtuella stängsel.
  • Hur stärker vi den biologiska mångfalden så den kan bidra till högre och säkrare skördar?

Dags att mötas igen i ERFA-gruppen för ekomjölk för en fältvandring. Vi kommer att diskutera grödornas utveckling, betesdrift och skördeläget. Och praktiska tips för blomstrimmor och biologisk mångfald som kan höja skördarna.

Vi träffas på Vasängen Hjo, där Simon Ivarsson visar oss runt. Simon började med eko-odling omkring 2010, och med eko-mjölk 2011. Åkerareal är ca 136 ha och han har ca 100 mjölkkor i ett robotsystem från Lely. Årets grödor är vall, höstvete, råg, bönor/vårvete samt havre/korn. Simon har även mellangårdsavtal och köper vall på rot.

Årets blöta vår gjorde att Simon nu lägger ut bark vid utsläppet av korna. En del av betesvallarna ligger en bit bort, men genom engagemang och fållbyten får man nu korna att gå dit också. Vi tar också upp det senaste om virtuella stängsel.

Simon har gödslat med polysulfat i höstvete. Han har även provat att kombiså en biostimulant till åkerböna/vårvete och till havre/korn. I åkerbönorna har han även sått en blomstrimma för pollinerande insekter.

Det är torrt i delar av länet, och hur kan man redan nu planera inför en eventuell begränsad mängd foder inför vintern? Vilka erfarenheter från 2018 kan vi ta med oss?

Tag med dig kaffe och fika.

Vi tar en kortare fikastund, där vi fortfarande håller avstånd.

Vägbeskrivning skickas ut efter anmälan.

Försiktighetsåtgärder med anledning av Corona-pandemin

Om inte förutsättningarna ändras kan vi genomföra fältvandringen, med särskilda försiktighetsåtgärder och efter en riskbedömning. Vi begränsar antalet deltagare till 20 st., och anmälan är därför nödvändig. Om du har symptom på luftvägsinfektion ska du stanna hemma. Samåk inte med andra än de du normalt umgås med. På gården ska vi hålla avstånd mellan varandra, vi samåker inte och hälsar inte i hand. Vi har en gemensam fikastund efter fältvandringen, men var och en får ta med eget fika.

Välkomna till ett givande ERFArenhetsutbyte!

Jan Hill och Elin Mattsson
Länsstyrelsen

Tänk på smittskyddet och skydd mot markbundna växtföljdssjukdomar, kom i rena skodon.

VAR:
Vasängen Hjo
KOSTNAD:
Kursen är kostnadsfri
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
04 jul 2021

Anmäl dig

Fullbokat? Skriv upp dig på reservlistan:

Maila dina uppgifter till elin.mattsson@lansstyrelsen.se så kommer du med på vår reservlista.

Kontakt