25 nov 2021 klocka 08.30 - 12.00

Digital halvdagskonferens om Det könsspecifika våldet

Den 25 november anordnas en webbkonferens för att uppmärksamma FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor och flickor. Temat för konferensen är det könsspecifika våldet. Anmäl dig redan idag!

Webbkonferensen anordnas av Dialoga – Göteborgs Stads kompetenscentrum om våld i nära relationer, Länsstyrelsen Västra Götaland och VKV - Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer.

Föreläsare

Sara Skog Waller, fil.dr i psykologi, föreläser om hur mäns våld och kvinnors särskilda utsatthet omformuleras och osynliggörs. Föreläsningen berör bland annat kvinnors berättelser om att lämnas ensamma av samhället med våldet. Vidare tar föreläsaren upp vikten av omgivningens, inte minst myndigheters respons, och vikten av att synliggöra det könsspecifika våldet.

Målgrupp

Konferensen riktar sig till medarbetare, chefer och politiker i Västra Götalands län, till exempel inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, förskola/skola samt berörda ideella organisationer.

Program och anmälan

Anmälan är öppen fram till den 8 november.

Anmäl dig till Det könsspecifika våldet (eventonline.se) Länk till annan webbplats.

VAR:
Webbsändning
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
08 nov 2021

Kontakt