11 jun 2021 klocka 09.30 - 12.00

Jämställd etablering

Välkommen till ett webbinarium om Arbetsförmedlingens projekt ”Jämställd etablering” den 11 juni. Under webbinariet presenteras matchningsmetoder som bidragit till en mer effektiv och jämställd arbetsmarknadsetablering, hur det går att se att metoderna gett effekt, varför metoderna fungerar, samt vikten av jämställdhetsintegrerade insatser.

Arbetsförmedlingen har länge sett ojämställda resultat av insatser för utrikes födda eller deltagare i etableringsprogrammet. För att i högre grad främja arbetsmarknadsetableringen bland nyanlända och utrikes födda kvinnors kan det behövas särskilt anpassade och utvärderade insatser. ”Jämställd etablering” är ett nyligen avslutat ESF-projekt som visar att tidiga matchningsinsatser fungerar för nyanlända kvinnor och personer som står långt från arbetsmarknaden.

Projektet har varit utformat som en randomiserad kontrollerad studie, med en slumpmässigt utvald kontrollgrupp. Verksamheten har haft ett tydligt jämställdhetsperspektiv. Hälften av deltagarna var kvinnor och projektets matchningsmetod är jämställdhetsintegrerad. Samtliga projektkontor har erbjudits stöd i jämställdhetsintegrerad verksamhetsstyrning.

Datum och tid

Fredagen den 11 juni kl. 09:30-12:00

Målgrupp

Webbinariet riktar sig till politiker, chefer och tjänstepersoner som arbetar med integrations- eller jämställdhetsfrågor. Webbinariet riktar sig även till verksamheter som arbetar med matchning av arbetssökande.

Program

Hur ser projektet ”Jämställd etablering” ut och varför? Vilka resultat har uppnåtts? Hur tar vi tillvara på resultaten?

Huvudprojektledare Josefine Palmqvist Schultz och delprojektledare för forskning, Petra Ornstein, beskriver projektet, dess resultat och vad som händer framåt.

Matchning från dag 1, matchningsinsats för nyanlända – hur fungerar metoden och vad är dess styrkor?

Metodens skapare, Ayse Andersson, beskriver metoden och varför den har fungerat så pass framgångsrikt. Dessutom berättar en projektmedarbetare om hur det har varit att arbeta med metoden och en arbetsgivare berättar om hur stödet och samarbetet med Arbetsförmedlingen har fungerat.

Jämställdhetsintegrering – från projektets utformning och metodens arbetssätt till jämställdhetsintegrerade insatser som fokuserar på styrning och resursfördelning.

Eva Lindh-Pernheim, projektägare och regionchef på Arbetsförmedlingen för Västra Götaland och Halland berättar om projektets jämställdhetsarbete och myndighetens fortsatta fokus på jämställdhetsintegrering. Slutligen berättar Lovisa Skoglund, jämställdhetskoordinator inom projektet, om hur stödet för en jämställdhetsintegrerad verksamhetsstyrning kan se ut och hur man kan följa verksamhetens resursfördelning fördelat på kvinnor och män.

VAR:
Webbsändning. Länk skickas till anmälda deltagare efter sista anmälningsdag.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
07 jun 2021

Anmäl dig

Kontakt