18 jun 2021 klocka 09.00 - 12.00

Dialogforum Civilsamhälle

Länsstyrelsen Västra Götaland sammanställer lägesbilder med anledning av covid-19-pandemin. För att få en fördjupad lägesbild inom sociala risker, grundat i samhällets skyddsvärden, anordnar vi regelbundet dialogforum och inhämtar kommuners och andra aktörers bedömningar gällande sociala risker kopplat till pandemin.

Människors livsvillkor har påverkats under pandemin på olika sätt. För att få en fördjupad lägesbild bjuder vi in till dialogforum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte med fokus på utsatthet under pandemin.

Genom att bjuda in till dialogforum vill vi också bidra till att stärka villkoren för det civila samhället som en central del av demokratin. Det är viktigt för oss att ta del av era observationer under pandemin.

Målgrupp

Målgrupp för dialogforum är civilsamhällets regionala organisationer och föreningsliv. Ni väljer vem eller vilka i er organisation som ska delta utifrån de frågeställningar som mötet berör. Vi ser gärna att ni samordnar er inom era respektive organisationer/medlemsorganisationer för att få en gemensam lägesbild.

Program

09:00-09:30 Inledning
Välkommen: Syftet med dagen, presentation av länsstyrelsens lägesbild över sociala risker under pandemin

09:30-09:40 Paus

09:40-11:40 Indelning i mindre grupper och presentationer av 1-2 representanter från varje organisation enligt frågeställningarna (inklusive paus)

11:40-12:00 Återsamling och avslutande dialog

  • Vilka sociala risker ser ni på grund av pandemin?
  • Finns det några särskilt utsatta grupper? Var ser ni att hjälpbehovet är störst?
  • Hur har er verksamhet påverkats av pandemin?
  • Vilket stöd och/eller former för samverkan från Länsstyrelsen önskar ni?

Varje organisation får tillfälle att besvara frågeställningarna genom en presentation om 15 minuter.

Vi uppmuntrar till att arbetet samordnas inför presentationen inom respektive organisation.

Om ni är en paraplyorganisation – vänligen sprid inbjudan till era respektive medlemsförbund.

Vid behov kan antalet deltagare per organisation komma att begränsas i syfte att få en bred representation.

VAR:
Digitalt webbinarie via Skype. Ytterligare information och Skypelänk skickas ut några dagar innan till samtliga anmälda deltagare.
KOSTNAD:
Gratis
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
15 jun 2021

Anmäl dig

Kontakt

Camilla Tjernberg
Samordnare brottsförebyggande arbete
camilla.tjernberg@lansstyrelsen.se
010-224 45 21

Kristina Körnung
kristina.kornung@lansstyrelsen.se
010-224 47 95

Kontakt