11 jun 2021 klocka 09.00 - 12.00

Klimatkafé slutseminarium

Klimakafé.

Staden och vattnet i ett varmare klimat – hur kan vi skapa positiv utveckling med naturen som hjälp? Välkommen till det digitala slutseminariet för klimatkafét i Göteborg och Mölndal.

Vatten är livsnödvändigt, men kan också vara livshotande. Ett varmare klimat kan leda till vattenbrist, översvämningar, förorenat vatten och extremt höga temperaturer. Hur kan vi motverka detta och samtidigt skapa vackra miljöer som dessutom har funktioner för rekreation, hälsa, biologisk mångfald och vattenhantering?

Holländarna hjälpte till att bygga Göteborg på 1600-talet. Nu 400 år senare riktar holländarna åter blicken mot staden, den här gången för att diskutera klimatanpassning. Såväl studenter som lärare och professorer från Hanze universitet i Holland kommer delta i diskussionerna.

Syfte

Klimatkafét pågår en hel vecka och handlar om att utforska och uppmärksamma både klimatproblemet samt tvärvetenskapliga lösningar för att anpassa staden för ett varmare klimat med högre vattennivåer och samtidigt göra den mer attraktiv. Dessutom lyfter vi även betydelsen av avrinningsområdet som lagrar och tillför rent vatten till staden samtidigt som det bidrar med värdefull närnatur till urbana områden.

Syftet med slutseminariet för klimatkafét är att sammanställa resultaten från veckans workshopar, men även ha möjlighet att öka medvetenheten om klimatanpassningar i Göteborgs och Mölndals stad och tillsammans kanske hitta nya bra lösningar anpassade för just området vi befinner oss i.

Målgrupper

Alla som jobbar med klimatanpassning i länet, exempelvis inom kommuner, regionen, Länsstyrelsen, vattenråd. Även andra intressenter är välkomna. Vi ser gärna deltagande även från dig som är politiker.

Program (på engelska)

Inloggning och tekniktest startar kl 0845.

Detaljerat program kommer längre fram. Observera att slutseminariet är på engelska.

Form

Digitalt på Skype.

Arrangörer

Vattenmyndigheten Västerhavet och Göteborgs universitet.

Bakgrund om klimatkafét

Klimatkafét är ett workshopkoncept där studenter från universitet från olika ämnesområden möts och samarbetar för att få insikt i till exempel sårbarhet samt kunskaps- och kommunikationsbehov kring klimatanpassning i urbana områden.

Konceptet klimatkafé är framtaget på Hanze universitetet i Holland och metoden har testats i olika urbana områden världen över sedan 2014. Och nu är det Göteborgs och Mölndals tur!

Klimatkafét pågår online 7-11 juni 2021 och avslutas med ett slutseminarium sista dagen.

Anmälan

Anmäl dig på Vattenmyndigheternas webbplats:

Mer information och anmälan Länk till annan webbplats.

Kontakt

Hanna-Marie Pekkarinen Rieppo
E-post till Hanna-Mari Pekkarinen Rieppo
010-224 48 45

Björn Lagerdahl
E-post till Björn Lagerdahl
010-224 48 75

VAR:
Skype
KOSTNAD:
Kostnadsfritt.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
28 maj 2021

Kontakt