05- 07 maj 2021 klocka 09.00 - 12.00

Nya möjligheter för regionalt energi- och klimatarbete

Välkommen till en nätverksträff för länsstyrelsernas energi- och klimatsamordnare och deras chefer 5 och 7 maj!

Fokus den 5 maj är hur vi kan utveckla länsstyrelsernas energi- och klimatarbete tillsammans med nationella initiativ. Medverkar gör bland andra Infrastruktur- och Näringsdepartementen samt Energimyndigheten.

Det vi hört den första dagen tar vi med oss till den 7 maj då vi fördjupar diskussionen om hur vi kan utveckla arbetet. Tillsammans med Fossilfritt Sverige har vi en workshop om gemensam målbild för det regionala omställningsarbetet.

Målgrupp

Dag 1 - Klimat- och energistrateger, chefer samt andra myndigheter och departement.

Dag 2 - Klimat- och energistrateger och chefer.

Dag och tid

Dag 1: Den 5 maj 09.00-12.00.

Dag 2: Den 7 maj 09.00-12.00.

Frågor?

Kontakta Jörgen Persson jorgen.s.persson@lansstyrelsen.se

5 maj

Inledning
Göran Enander, Landshövding i Uppsala län

Nationell strategi för cirkulär bioekonomi
Per Hallström, Näringsdepartementet

Nationell strategi för elektrifiering
Truls Borgström, Infrastrukturdepartementet

Elektrifieringskommissionen
Elektrifieringskommissionens kansli

Strategi för vätgas och elektrobränslen
Mattias Eriksson, Energimyndigheten

Det kommer att vara möjligt att lämna regionala inspel till de tre strategiarbetena.

7 maj

Workshop – Hur uppnår vi största effekt i uppdraget?

Workshop – Gemensam målbild för det regionala omställningsarbetet
Medverkar gör bland andra Maria Persdotter Isaksson, Fossilfritt Sverige

VAR: Webbmöte via Skype. Länk skickas efter anmälan.

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 03 maj 2021

Anmäl dig

Kontakt

Jörgen Persson
E-post till Jörgen Persson
Telefon 010-224 74 61

Kontakt