06 maj 2021 klocka 09.00 - 12.00

Planera för naturbesökare

Tält i skogen. Foto: Pixabay.

Många har sökt sig till naturen under coronapandemin. Foto: Pixabay.

Välkommen till en digital konferens om utmaningar vid högt besökstryck i naturområden.

Under pandemin har allt fler letat sig ut i naturen. Denna digitala konferens kommer att fokusera på lösningar kring de utmaningar som vi ställs inför vid högt besökstryck i naturområden. 

Program

Program

08.45-09.00 Teknikgenomgång och fika

09.00 Introduktion

09.10 Nudging - hur ändrar vi beteenden? Psykolog Niklas Laninge är en av Sveriges ledande experter på beteendedesign. Hur kan vi ta hjälp av metoden nudging för att hjälpa människor att förändra beteenden i naturen?

10.00 Vad gör vi åt nedskräpningen? Stefan Hållberg från Håll Sverige Rent berättar om vad vi kan göra åt det ständigt återkommande problemet kring nedskräpning.

10.20 Paus

10.30 Planning for popularity – connecting people to nature without damaging nature
Peter Phillipson Director of TellTale tells us about experiences from one of the most heavily visited National Park in the world.

11.00 När Trolltunga blev en världsattraktion. Marta Rongved Dixon från Vestlands Fylkeskommun berättar om vad de har gjort för åtgärder för att hantera de stora besöksströmmarna till Trolltunga i Norge.

11.20 Parkeringsproblematik i Kullaberg. Platschef Daniel Åberg på Kullabergs naturreservat förklarar om hur de har löst logistiken kring besökare som kommer med bil.

11.40 Allemansrätten – budskap och goda exempel. Sanja Kurusovic lyfter aktuella frågor om allemansrätten. Ulrika Karlsson berättar om budskap och goda exempel på lösningar från förra sommarens höga besökstryck i naturområden (Naturvårdsverket).

12.00 Lunch

13.00 Gruppdiskussioner

14.00 Avslutning

VAR: Digitalt.

KOSTNAD: Kostnadsfritt.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 02 maj 2021

Anmäl dig

Kontakt

Sofie Bernhardsson

Friluftssamordnare