27 maj 2021 klocka 12.00 - 16.00

Unga som berörs av nya gymnasielagen

Lunchföreläsning och frågestund med Migrationsverket och Asylrättscentrum – nuläge och utmaningar.

  • Goda exempel: Att hitta arbete & söka permanent uppehållstillstånd (PUT)
  • Erfarenhetsutbyte i mindre grupper

Konferensen är för dig som arbetar med unga som berörs av nya gymnasielagen (NGL) som anställd eller ideellt aktiv eller för dig som själv är ung och berörs av NGL.

VAR: Digital konferens

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: Ingen anmälan krävs

Kontakt