16 jun 2021 klocka 09.00 - 12.00

Universell utformning i samhällsbyggnadsprocessen

Grön linje i form av ett landskap och stad i siluett.

För många personer med funktionsnedsättning är den fysiska miljön avgörande för möjligheten att kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att kunna delta i samhället. Många brister i tillgängligheten finns sedan tidigare samtidigt som nya skapas vid ny- eller ombyggnation. Hur kan vi bygga ett samhälle som fungerar för så många som möjligt redan från början?

Länsstyrelsen Västra Götaland bjuder in till en förmiddag med fokus på universell utformning i samhällsbyggnadsprocessen. Genom konferensen får du kunskap om hur universell utformning kan användas för att skapa generella lösningar som fungerar för fler och som minskar behovet av individuella lösningar och kostsamma åtgärder i efterhand.


Målgrupp

Målgrupp för dagen är tjänstepersoner, chefer och politiker inom kommun eller region som arbetar med samhällsbyggnad, tillsyn, fysisk planering och/eller enkelt avhjälpta hinder. Du som arbetar med mänskliga rättigheter, funktionshindersfrågor, social hållbarhet och/eller folkhälsofrågor är också varmt välkommen.

Program

09.00 Välkommen!
Linnéa Björk och Erik Lindqvist, Länsstyrelsen Västra Götaland

09.15 Universell utformning i samhällsbyggnadsprocessen
Per-Olof Hedvall, expert vid Certec, Institutionen för designvetenskaper Lunds Tekniska Högskola LTH

10.15 Paus

10.25 Rätt från början - ett projekt om universell utformning. Hur kan vi skapa ett inkluderande samhälle så att ingen lämnas utanför?
Diana Chafik, projektledare Funktionsrätt Sverige

10.55 Göteborgs Stads implementering av universell utformning
Andreas Johansen, utvecklingsledare för universell utformning Fastighetskontoret Göteborgs Stad

11.20 Paus

11.30 Analys av nyligen färdigställda byggprojekt i Göteborgs Stad: vilka hinder är vanligt förekommande, vad beror de på och hur kan de förebyggas?
Lilian Müller, industridoktorand Certec, Institutionen för designvetenskaper, Lunds Tekniska Högskola LTH samt tillgänglighetsrådgivare Lunds kommun

12.00 Avslut

VAR:
Konferensen genomförs digitalt. Länk och praktisk information kommer att skickas ut i god tid till dig som anmält dig. Tillfället kommer teckentolkas
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
11 jun 2021

Anmäl dig

Kontakt