21 apr 2021 klocka 10.00 - 12.00

Samarbeten för att stärka ekoproduktion

Länsstyrelsen bjuder in till ett seminarium kring olika former av samarbeten som stärker det ekologiska lantbruket. Med flera exempel så hoppas vi att just ni kan hitta en form som underlättar och utvecklar ert arbete. 

Ekologiskt lantbruk gynnas av långsiktiga strategier. För att motverka ogräs och få in växtnäring är ett kretslopp med stallgödsel och vallodling ett väl beprövat framgångsrecept. Samtidigt har vi en tydlig specialisering mot olika produktionsinriktningar och en storleksrationalisering som gör det svårt att hinna sköta alla delar inom samma företag.

Som lösning framhålls ofta olika former av samarbeten. Men hur gör man då? Vi har nu bjudit in KEAA Lantbruk, WM Lantbruk och Torsö Mjölk som har erfarenhet av etablerat och väl fungerande samarbete. Förutom det har vi sammanställt några fler exempel på samarbete runt maskiner, växtföljd, grödor, mark, djur och gödsel.

Innehåll

Seminariets innehåll:

  • Exempel på fördelar och behov
  • Exempel på olika typer av samarbeten
  • Exempel på överenskommelser

Seminariet kommer i första hand att utgå från samtal och beskrivningar så att det går bra att lyssna från traktorn eller bilen. Vi visar dock presentationsbilder som du kan följa live via dator eller telefon. Allt material skickas ut digitalt i förväg för den som vill ha bilderna tillgängliga på annat sätt.

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till dig som driver lantbruk och är intresserad av samarbeten i olika former. Denna kurs finansieras med medel från landsbygdsprogrammet.

Viktig information om anmälan

Om du inte fått en bekräftelse på din anmälan inom 1 timme via e-post. Hör av dig till oss så vi kan kontrollera att din anmälan är registrerad.

Senast dagen innan kurstillfället kommer en länk till Skypemötet att skickas ut. Det är en inbjudan som hamnar i din kalender om du accepterar den. I inbjudan får du också mer information och material.

Kontakta kursledaren om du inte får någon länk eller har andra frågor:

Åsa Flodin, asa.flodin@lansstyrelsen.se, telefon 010-224 52 39

VAR: Skype.

KOSTNAD: Kostnadsfritt.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 18 apr 2021

Anmäl dig

Kontakt