17 apr 2021 klocka 10.00 - 12.30

Hästar på naturbetesmark

17 april

Fyra hästar betar gräs.

Välkommen på en spännande föreläsning om Hästen, landskapet och mångfalden. Carl-Gustaf Thulin, SLU, berättar om försöken med åretruntbetande gotlandsruss. Vi tar också upp hur du kan planerar för naturvård och hur hästen mår bra på betet.

Hästarna utgör en stor och ofta outnyttjad resurs som landskapsvårdare. Vi vänder oss till dig som har hästar på betesmark, särskilt naturbete och dig som har naturbetesmark och gärna vill ha hästar som betesdjur.

  • Hur kan dina hästars bete öka biologisk mångfald?
  • Vad kan du som hästägare tänka på när hästen går på bete?
  • Vad har projektet ”Russet som naturvårdare” visat med utgångpunkt från hästens påverkan på biologisk mångfald, men också djurens välfärd?

Samma webbinarium genomförs också den 14:e april Länk till annan webbplats.

Medverkande

Carl-Gustaf Thulin är forskare inom faunarestaurering, rewildling och genetik vid SLU och Uppsala universitet. 2015 startades projektet Russet som naturvårdare.

Elin Mattsson, rådgivare inom ekologiskt lantbruk på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Karin Persson, rådgivare inom natur- och kulturmiljövärden i odlingslandskapet på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

VAR:
Webbianrium via Skype
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
16 apr 2021

Anmäl dig

Så hanterar vi dina personuppgifter Länk till annan webbplats.

Viktig information om anmälan

Om du inte fått en bekräftelse på din anmälan inom 1 timme via e-post, hör av dig till oss så vi kan kontrollera att din anmälan är registrerad.

Möte är tillgängligt från telefon, men delta helst via app eller dator för att ta del av presentationer. Du får information, program och länkar till webbinariet med e-post före mötet.

Om kursen är fullbokad kontakta kursansvarig, karin.h.persson@lansstyrelsen.se för att komma med på reservlistan.

Kontakt

Karin Persson
Telefon: 010-22 456 01
E-post karin.h.persson@lansstyrelsen.se

Elin Mattsson
Telefon: 010-22 456 78
E-post: elin.mattsson@lansstyrelsen.se

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Kontakt