21 maj 2021 klocka 09.00 - 12.00
Vinjett grön.

Handläggning vid misstanke om människohandel

Välkommen till en halvdagsutbildning med fokus på socialtjänstens ansvar för upptäckt och handläggning vid människohandel.

Människohandel är ett globalt problem och sker i olika former och för olika ändamål. Det kan vara för sexuell exploatering, arbetskraftsexploatering, tiggeri eller för kriminell verksamhet. För att kunna identifiera när barn och vuxna är utsatta för denna handel krävs kunskap.

Länsstyrelsen Västra Götaland, Göteborgs Stads regionkoordinatorer och Polisens Människohandelsgrupp bjuder in till en halvdagsutbildning med fokus på socialtjänstens ansvar för upptäckt och handläggning.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till myndighetsutövande socialtjänst. Både till vuxen- och barnhandläggare som möter ärenden där misstanke finns om utsatthet för människohandel. Vi välkomnar alla oavsett erfarenhet av att handlägga dessa ärenden.

Upplägg

09.00-09.10 Länsstyrelsen inleder och hälsar välkommen.

09.10-09.40 Internationella och nationella åtaganden i arbetet mot människohandel.
Ett åklagarperspektiv på handläggning av dessa ärenden. Tomas Ahlstrand, åklagare Internationella åklagarkammaren.

09.40-10.25 Polisens människohandelsgrupp. Kunskap om förekomst och handläggning i samverkan. Sara Svensson och Andreas Salsborn

10.25-10.40 Paus.

10.40-11.50 Erfarenhet av handläggning och bedömning med manualen som utgångspunkt. Regionkoordinatorer, Åsa Ekman och Emilie Holmström Ryffée.

11.50-12.00 Avslutning.

VAR: Utbildningen sänds digitalt och länk skickas till anmälda deltagare.

KOSTNAD: Kostnadsfri.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 12 maj 2021

Anmäl dig

Kontakt

Anders Sandberg

Utvecklare