30 sep 2021 klocka 09.00 - 15.00

Chefsforum 2021 – förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Vinjett grön.

Välkommen till en fördjupningsdag om mäns våld mot kvinnor. Fördjupningsdagen riktar sig till dig som är beslutsfattare.

Efter inspirationsdagen Chefsforum – Kvinnofrid i december 2020 tar vi nästa steg och bjuder in till en fördjupningsdag. Fördjupningsdagen riktar sig till dig som verkar i eller ansvarar för arbete inom området mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel.

Dagens innehåll

  • Genomgång av lagar och föreskrifter som reglerar arbetet för ett jämlikt erbjudande om skydd och stöd oavsett bostadsort.
  • Framgångsfaktorer för implementering av arbetet i ledning, styrning och i organisation.
  • Vikten av att skapa långsiktiga och hållbara förutsättningar för medarbetare i arbetet mot våld.
  • Arbetsgivaransvaret för medarbetare som lever med utsatthet för våld.

Målgrupp

Politiker och chefer inom kommunal verksamhet, idéburen verksamhet samt chefer inom samverkande myndigheter.

Linn Moser Hällen

Föreläsare

Linn Moser Hällen är en uppskattad och flitigt anlitad föreläsare. Hennes föreläsningar bygger på egna erfarenheter i arbetet mot våld både som handläggare och i rollen som chef inom kommunal socialtjänst.

Hon väver samman forskning, teori och praktik för att synliggöra våldets komplexitet. När hon utbildar finns ett tydligt fokus på verksamhetsutveckling och möjligheter till förändring för att skapa ett rättssäkert arbete. Linn lyfter gärna vikten av hållbara förutsättningar för arbetet mot våld i organisationer och i verksamheter.

Linn är redaktör och medförfattare till boken, Våld i nära relationer – socialt arbete i forskning, teori och praktik och boken Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer.

VAR: Digital sändning via länk som skickas ut efter anmälan.

KOSTNAD: Kostadsfritt.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 18 aug 2021

Anmäl dig

Kontakt

Anders Sandberg

Utvecklare