21 maj 2021 klocka 08.30 - 14.00

Informationsdag om statliga ersättningar för asylsökande och nyanlända

Välkommen till en informationsdag om ersättningar som kommun är berättigade till för personer under asyltiden, och för personer med uppehållstillstånd efter kommunplacering. 

Syftet är att ge deltagarna ökade kunskaper om de statliga ersättningarna under asyltiden och i mottagandet av ensamkommande barn och nyanlända samt förbättrade verktyg i det dagliga arbetet.

Föreläser gör Migrationsverkets handläggare från enheten statlig ersättning asylsökande och enheten anvisning av barn och statlig ersättning nyanlända.

Målgrupper

Ekonomer eller andra tjänstepersoner som återsöker statliga ersättningar i kommunen.

Frågor till Migrationsverket

I samband med anmälan går det bra att ställa frågor som en särskilt önskar att Migrationsverket ger respons på.

Program

08.30 Välkommen och inledning

08.40 Ersättningar som kommun är berättigade till för personer under asyltiden.

10.00 Paus

10.10 Ersättningar som kommun är berättigade till för personer med uppehållstillstånd efter kommunplacering.

11.00 Paus

11.10 Ersättningar som kommun är berättigade till för personer med uppehållstillstånd efter kommunplacering (forts)

11.40 Det här missar kommuner ofta att återsöka för…

12.00 Lunch

13.00 Ersättningar som kommun är berättigade till för kvotflyktingar med uppehållstillstånd efter kommunplacering.

13.45 Möjlighet till frågor och reflektion.

14.00 Avslutning.

VAR: Skype

KOSTNAD: Kostnadsfritt.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 17 maj 2021

Anmäl dig

Kontakt

Love Lundin

Integrationsutvecklare